شهید آوینی

 


شرح تفصیلی رساله حقوق - جلد اول

مقدمه

امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اهل تسنن

امام سجاد علیه السلام از دیدگاه شیعه

ویژگیهاى اخلاقى امام سجاد علیه السلام

1 - حق اللّه

الف - عبادت
ب - اخلاص

2 - حق نفس بر انسان

نفس انسانى چیست ؟
ثمرات شناخت نفس
اسرار آفرینش
نمونه انسان كامل
شناخت صحیح مسیر انسانیت

3 - حق زبان

زبان اساسى ترین عضو انسان
مصادیق بدزبانى
غیبت و پیامدهاى سوء آن
تهمت و كیفرهاى آن
موارد سوءاستفاده از زبان
فواید سكوت

4 - حق گوش

حكایت اسعد بن زراره انصارى
اوصاف متقین از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام
حرمت شنیدن غیبت
حرمت غنا و موسیقى

5 - حق چشم

پوشیده داشتن چشم از نگاه حرام
حكایت برصیصاى عابد
چشم و مسؤ ولیتهاى آن

6 - حق پا

تحصیل علم و دانش
امیرالمومنین علیه السلام تنها صراط مستقیم
مراتب ایمان كامل
ادعیه وارده هنگام وضو
شناخت جهنم و اهل آن

7 - حق دست

بخل و پیامدهاى سوء آن
سخاوت و بخشش
ایثار و فداكارى
برترى عدل نسبت به جود
درآمدهاى نامشروع و پیامدهاى آن
مصادیق كسب حرام

8 - حق شكم

اسراف و پیامدهاى ناگوار
آثار سوء پرخورى
امساك اساسى ترین راه درمان
ویژگیهاى شیعیان امیرالمومنین علیه السلام
آداب غذا خوردن

9 - حق غریزه شهوت

ازدواج از نظر اسلام
اهمیت ازدواج
اعتدال و میانه روى در امور عبادى
عوارض پیروى از هواى نفس
عفت و پاكدامنى

10 - حق نماز

جایگاه و اهمیت نماز
قلب انسان خانه خداست
مقدمات نماز
اركان و واجبات نماز
فضیلت و برترى پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و اله و سلم

11 - حق روزه

تقوا، دستاورد روزه دارى
روزه و ویژگیهاى آن
نمونه انسان كامل
فواید روزه دارى
ارزش ماه مبارك رمضان

12 - حق صدقه

زكات ، حق واجب الهى
اثر وضعى عدم پرداخت زكات
ثمرات پرداختن زكات
پیامدهاى بخل ورزیدن
اسرار وجوب زكات
شرایط صدقه دادن
بهترین صدقات
آداب صدقه دادن
روش پذیرفتن صدقه

13 - حقّ حجّ

حج برترین عبادات
اسرار و خصوصیات حج
ویژگیهاى حرم امن الهى
اخلاص در عمل حج
اظهار محبت نسبت به خداوند
حج امتحان الهى
اهمیت زیارت رسول اكرم صَلَّى اللّه عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّم
حیات پس از مرگ
زنده و شاهد بودن پیامبر و ائمه علیهم السلام
اعتقاد اهل سنت به زنده بودن پیامبر صَلَّى اللّه عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّم
زنده بودن پیامبر صَلى اللّه عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّم از نظر آیات
زیارت و توسل به پیامبر صَلَّى اللّه عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّم
فضیلت زیارت امامان معصوم علیهم السلام

14 - حق قربانى

پیامدهاى تكلف
نشاط در عبادت
ظاهرسازى و ریاكارى
شیوه مصرف نمودن
حضرت ابراهیم علیه السلام اسوه اخلاص و تسلیم

15 - حق فرمانروا

جایگاه حكومت از دیدگاه پیامبر صَلَّى اللّه عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّم و امیرالمومنین علیهالسلام
شیوه حكومت از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام
وظایف جامعه و حاكم اسلامى
نامه معاویه به زبیر
ضرورت وجود حاكم
عدم مبارزه با حاكم اسلامى
جایگاه امر به معروف و نهى از منكر
مبارزه با ستمكاران
تقیه شرط بقاء دین
مدارا كردن با دیگران

16 - حق آموزگار

ارزش علم و عالم
ارزش و فضیلت علم و دانش
اهمیت علم و دانش از دیدگاه قرآن
افراد برتر از نظر قرآن
حقوق استاد نسبت به دانشجو
شیوه سلوك و ارج نهادن به استاد
نیت خالص در فراگیرى علم
علم و عالم حقیقى از دیدگاه روایات

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo