شهید آوینی

بهشت زمینی

چرا توسعه‌یافتگی اوتوپیای انسان امروز قرار گرفته است؟

مناظرۀ عقل و عشق

عقل می‌گوید بمان و عشق می‌گوید برو... و این هر دو، ‌عقل و عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.

توسعه‌یافتگی، اوتوپیای‌ قرن‌ حاضر

امروزه در زبان رایج سیاست، ملل جهان را به دو دسته تقسیم می‌کنند: توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته…

رمان و انقلاب اسلامی

میلان کوندرا معتقد است که رُمان ماهیتاً در جست‌وجوی کشف معمای «من» است. نه آن ‌که در صدد کشف این معما برآید، نه؛ رُمان با این پرسش که «من» چیست و چه وضعی در جهان دارد آغاز می‌شود.

کدام عرفان؟

برای عرفان حقیقی که اولیای حق هستند، و اصحاب هدایت‌یافتۀ آنان، بسیار غریب است که در این…

ادبیات آزاد یا متعهد؟

جهان ما جهانی است که در آن هم «التزام» …

«شهيد آويني» و خانواده

در مورد مساله خانوادگي‌شان ما زياد تو زندگي خانوادگي‌شان نبوديم هر از گاهي مي‌رفتيم و سلام وعلیکي داشتيم منتهي يادم مي‌ايد اگر ايشان يك غذاي خوشمزه‌اي يا شيريني يا شكلاتي به تناسبي، جشني…

مي خواستند آقا مرتضي را خانه نشين كنند!

سيد مرتضي آويني در زمانه خويش فهم نميشد و حتي بايد گفت هنوز هم دوره فهم تفكر او فرانرسيده است؛ چه اينكه از سوي دوست و دشمن، به غلط دشمن و دوست تلقي ميشد و هنوز ميشود.

سه گفتار از سید مرتضی

بهار آغاز است و چه زيباست كه اين صفحه را در سال جديد با نام و ياد بزرگ مردي آغاز كنيم كه نگاهش به بهار نيز زيبايي ديگري مي دهد.

X