شهید آوینی

 

سیره پیشوایان - زندگانى امام حسن عسكرى علیه السلام

 

شناخت مختصرى از زندگانى امام عسكرى علیه السلام
  خلفاى معاصر حضرت
     1 - معتزّ
      قتل معتزّ
     2 - مهتدى
     3 - معتمد
  امام حسن عسگری,امام عسکری,شهادت امام حسن عسکری,ویژه نامه امام حسن عسکری,ویژه نامه شهادت امام حسن,شهادت امام حسن عسکری,شهادت امام عسکری,حدیث امام حسن,سیره امام حسن,سیرهاوضاع سياسى، اجتماعى عصر امام عسكرى (ع)
  تدابير امنيتى امام عسكرى (ع)

ابعاد هفتگانه فعاليت امام عسكرى (ع)
      
1 - كوششهاى علمى
         الف - اشتباه فيلسوف!
         ب - مشت راهب باز مى‏شود!
      2 - ايجاد شبكه ارتباطى با شيعيان
          پيكها و نامه ها
      3 - فعاليتهاى سرّى سياسى

 4 - حمايت و پشتيبانى مالى از شيعيان‏
    5 - تقويت و توجيه سياسى رجال و عناصر مهمّ شيعه
    6 - استفاده گسترده از آگاهى غيبى
    7 - آماده سازى شيعيان براى دوران غيبت
       پيشگويى غيبت مهدى (عج)

  جلوه درخشان حقيقت
    شهادت امام، و توطئه‏هاى بى ثمر
    تلاش مذبوحانه جعفر كذّاب
    تلاشهاى بى ثمر

منابع و پی نوشت ها

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo