شهید آوینی

 
مراسم روز قدس با حضور مسلمانان مقيم انگليس در لندن برگزار شد

مراسم راهپيمايى بزرگداشت روز جهانى "قدس "، روز شنبه با حضور جمعى از مسلمانان مقيم انگليس و برخى از اعضاى گروههاى حامى فلسطين ، در لندن برگزار شد.

راهپيمايى روز قدس در جهان ، در جمعه آخر ماه رمضان برگزار مىشود، اما پليس انگليس در روز جمعه ، مجوز برگزارى راهپيمايى صادر نمىکند و بانيان اين مراسم ناگزير آن را در روز شنبه اجرا کردند.

يکى از ويژگيهاى مراسم روز قدس امسال در لندن ، حضور چشمگير شمارى از يهوديان مقيم اين شهر در همراهى با حمايت کنندگان از مردم فلسطين بود. راهپيمايى روز قدس در لندن ، از "هايد پارک " آغاز شد و در ميدان "ترافالگار" پايان يافت و در طول مسير راهپيمايى، پليس انگليس ، تظاهر - کنندگان را همراهى کرد که شعارهايى در حمايت از مردم فلسطين و قدس و تنفراز اعمال رژيم صهيونيستى سر دادند.

راهپيمايان ، تصاويرى از امام خمينى(ره )، رهبر انقلاب اسلامى، آيت الله سيد على سيستانى، پرچم فلسطين و پلاکاردها و پارچه نوشته هايى در حمايت از مردم فلسطين و محکوميت رژيم صهيونيستى حمل مىکردند. راهپيمايان که جمع زيادى از آنان را زنان تشکيل مىدادند، همچنين در شعارهاى خود "آريل شارون "، نخست وزير اسراييل و "جورج بوش " رييس جمهورى آمريکا را تروريست خوانده و اين دو را به کشتار مردم فلسطين متهم کردند. در طول مراسم راهپيمايى، شرکت کنندگان در آن ، بوروشورهايى به رهگذران عرضه کردند که در آنها فلسفه برگزارى روز قدس توضيح داده شده بود. در برخى از مسيرهاى راهپيمايى در مناطق پرجمعيت ، شمار زيادى از رهگذران نظاره گر تظاهرکنندگان بودند.

در پايان اين راهپيمايى، "مسعود شجره " رييس کميسيون حقوق بشر انگليس و چند تن از روحانيون ضد صهيونيستى يهودى براى راهپيمايان سخنرانى کردند.

 
Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo