شهید آوینی 

مدیحه و مولودی امام هادی (علیه السلام)

1. حاج محمود کریمی

ردیف موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

1 مدیحه خوانی   2,156
 

2. حاج محمدرضا طاهری

ردیف موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

1
از ابتدا گل من را (مدیحه سرایی) (سال 92)
5,183
2
فراری شد غم اومده پیک شادی (سرود) (سال 92)
4,348
3