شهید آوینی

اينك آخرالزمان: جنگ عراق ايده وقوع آرماگدون در آخرالزمان را تشديد مى‏كند

مترجم: رضا عباسپور


اشاره :
با توجه به ظهور مسيحيت بنيادگرا در كشور آمريكا و جنگ آمريكا عليه عراق، نظريه‏پردازان مسيحى همچون جرى فالول، مورگان استرانگ، گرى‏فريزر و... نظرات خود را - كه غالباً مبتنى بر مكاشفات يوحنّا (بخش پايانى كتاب مقدس) است - به مخاطبان القا مى‏كنند و از طرفى جنگ عراق را شاهدى بر تحقّق پيشگوييهاى كتاب مقدس (انجيل) مى‏دانند و سعى مى‏كنند تا بدين‏وسيله ديدگاههاى راست مسيحى را تبليغ و حقانيّت خود را به جهانيان عرضه دارند. در اين مقاله كه از يكى از سايتهاى اينترنتى گرفته شده با واژگانى همچون، آرماگدون، جنگ آخرالزمان، ضد مسيح، ايده هزاره، راست مسيحى آشنا خواهيم شد و همچنين نگاهى كوتاه به نظرات آنها در مورد جنگ عراق و چگونگى تحقق پيشگوئيها در بخش مكاشفات كتاب مقدس خواهيم داشت.

با نتيجه نهايى جنگ در عراق، هم‏اكنون بسيارى از مسيحيان بنيادگرا1 ماجرايى را كه هم‏اكنون بر روى شنهاى باستانى عراق در حال وقوع است پيام‏آور تحقق پيشگوييهاى كتاب مقدس2 (انجيل) درباره آخرالزمان و بازگشت دوباره عيسى مسيح3، مى‏دانند، اين عقيده در كتابها، ادبيات، وب‏سايتها، و حتى فيلمها نيز ديده مى‏شود.
بعضى‏ها بر اين عقيده‏اند كه پيش‏بينى قابل توجهى درباره جورج دبليو بوش وجود دارد، مردى كه سخن خود را با يك خطابه مذهبى بسيار قوى و ورزيده القا مى‏كند، و همچنين عقايد مذهبى و باورهاى دينى را در سياستهاى خارجى‏اش دخالت مى‏دهد، پر واضح است كه بسيارى از حاميان مذهبى بوش، از حوادث عراق به عنوان تحقق يك پيشگويى تعبير كرده‏اند.
بيل بردوى4 اخيراً طى مقاله‏اى در واشنگتن پست نوشت:
حادثه‏هاى جهان - مخصوصاً حركت نظامى آمريكا به سوى عراق - موجب شده است تا اشخاصى با دلايل جديد براى تعبير و تفسير كردن آخرين حادثه جهانى خودنمايى كنند.
در وب سايتهاى پيشگويى، اين بحث مشتاقانه بالا مى‏گيرد، گروهها و مخصوصاً در كليساها به مطالعه كتاب مقدس مى‏پردازند، در جمعيتهاى مذهبى در آخر هر ماه بحث از پيشگويى مى‏شود، مثل چيزى كه در ماه گذشته تحت عنوان بيستمين كنفرانس بين‏المللى پيشگويى آخرالزمان در تامپا برگزار شد.
بردوى مى‏نويسد:
به نظر بسيارى شواهدى دال بر نقش عراق در سناريوى آخرالزمان5 در بخشهاى كليدى پيشگوئيهاى آخرالزمان كتاب مقدس وجود دارد.
در اينجا و در ديگر كتابهاى پيشگويى عهد عتيق و عهد جديد، ادبيات دوران باستان (كتاب مقدس) مالامال از تيترهاى خبرى است كه امروزه در مورد جنگ عراق در رسانه‏ها به كار مى‏رود.
مكاشفات6، بخش پايانى كتاب مقدس - به جز در برخى از نسخه‏هاى جديد - به عنوان نقشه حوادثى كه هم‏اكنون در عراق اتفاق افتاده است به حساب مى‏آيد. در قسمت شانزدهم از بخش مكاشفات نامى از آرماگدون7 بيان گرديده است.
همانطور كه رود فرات اخيراً به‏وسيله مجموعه‏اى از تانكها محاصره شده است، منطقه باستانى هارمجدون نيز در شمال اسرائيل در محاصره تانكها است.
يوحنّا - به احتمال قوى نويسنده بخش مكاشفات كتاب مقدس - در شرح ماجراهاى آخرالزمان مى‏گويد:
فرشته ششم جامش را بر رودخانه بزرگ فرات خالى كرد و آب رودخانه خشك شد. به طورى كه پادشاهان، مشرق زمين توانستند نيروهاى خود را بدون برخورد با مانع به‏سوى غرب ببرند، و ديگر فرشتگان در شيپورها مى‏دمند هنگامى‏كه نيروها براى نبرد حق و باطل جمع مى‏شوند.
بسيارى از مفسران مى‏گويند كه ساختار مدرن دولت اسرائيل، شمارش معكوس پيشگويى‏شده پايان روزگار را به راه انداخته است و اين پيشگويى با افزايش ضد مسيحيهاى8 شرور، نزاعها و اختلافات جهانى، آزار و اذيت كليساى مسيحى و ظهور يك مذهب دروغين، و درگيريهايى پيش از آغاز جنگ و نبرد حق و باطل در آخرالزمان، تكميل مى‏شود، البته بستگى به اين دارد كه شما متنهاى پيچيده كتاب مقدس را چگونه تفسير كنيد، عيسى مسيح زمانى مى‏آيد تا قبل از قضاوت نهايى مقدمه و راهگشاى يك قرن دوران صلح و حكومت صلح باشد، يا اين‏كه او فقط زمانى مى‏آيد كه پيروانش مقدمه هزاره سلطنت9 مسيح را فراهم كنند كه اين بيشتر شبيه يك حكومت دينى و مذهبى است.
در اين ماجراى تاريخى، مرحله‏اى به نام آزار و اذيت10 براى مدت هفت سال وجود دارد كه ضد مسيحيهاى از بند آزاد شده، آزار و اذيتى زشت و زننده عليه مسيحيها انجام مى‏دهند؛ براى مثال، از برخى از پيشگوييهايى كه در طى اين دوره مى‏شود، مى‏توان از مؤمنين واقعى‏اى نام برد كه در اين حادثه به آسمان برده مى‏شوند كه اسم اين مرحله در آخرالزمان را مرحله وجد و سرخوشى11 گذاشته‏اند. اين يك پيشگويى است كه صحتش به‏وسيله اتفاقها و رويدادهايى كه در غرب رخ مى‏دهد تشديد مى‏شود، به‏طور مشخص، مى‏شود از جنگ عليه صدام حسين نام برد.
دكتر مورگان استرانگ12 - استاد تاريخ خاورميانه دانشگاه ايالتى نيويورك آمريكا و مشاور برنامه‏هاى خبرى و مجله‏ها - مى‏گويد:
جرى فالول13 به طور كامل و بى‏هيچ ابهامى معتقد است كه ما بايد به جنگ با عراق برويم، تا حوادث مصيبت بارى را به راه بيندازيم كه موجب فراهم شدن دومين ظهور حضرت عيسى مسيح شود. جنگ با عراق، به پايان روزگار منجر خواهد شد ما اين را مى‏دانيم، اسرائيل پابرجا نخواهد ماند، اسرائيل در طى آخرالزمان از بين خواهد رفت، هر يهودى‏اى كه در هر جا زنده بماند به مسيحيت خواهد گرويد.
دكتر مورگان استرانگ اضافه مى‏كند:
بر طبق علم آخرالزمان شناسى14، مسلمانها، بودائى‏ها، هندوها، كاتوليكها آنيمى‏ها و هركس ديگر، در جنگ آخرالزمان15 هلاك خواهد شد و يا اين‏كه به مسيحيت اصول‏گرا و بنيادگرا ايمان خواهد آورد.
همه جنگ عراق را نشانه بزرگى بر شمارش معكوس آخرالزمان مى‏دانند ولى همه نسبت به ايدئولوژى آخرالزمان تعلق خاطرى ندارند.
مارك هيتچكوك16، كشيش كليساى فيث بايبل واقع در آدموند در ايالت اكلاهما مى‏گويد:
مهم‏ترين مطلبى كه بايد بگويم اين است كه آنچه كه آنجا (عراق) در حال رخ دادن است تحقق دقيق پيشگوييها نيست.
او اضافه مى‏كند:
بعضى از مردم جنگ عراق را آغاز آرماگدون خواهند دانست اما ديدگاه كلى من اين است كه جنگ عراق چيزى فراتر از بازگويى يك سناريو است.
او مؤلف 9 كتاب در عنوانهاى مهم پيشگوييهاى كتاب مقدس است كه مى‏گويد:
جنگ در عراق بيشتر يك عامل گرم‏كننده و عامل شتاب دهنده‏اى است براى حوادث نگران كننده‏اى كه رخ خواهد داد.
در دانشگاه باب جونز17 - جايگاه پرورش بنيادگراها - دكتر استفان هنكينز18 به طور كامل اعتقاد دارد كه جنگ در عراق نقطه پايان پيشگوييها نيست، به‏زودى بشريت با حوادثى كه در بخشهاى مختلف كتاب مقدس از جمله مكاشفه يوحنا تصوير شده است، روبرو خواهد شد، او معتقد است كه بشريت در آستانه جنگى است كه عيسى مسيح عليه گروهى از ملتهايى كه به وسيله ضد مسيح رهبرى مى‏شوند انجام خواهد داد، كه پس از آن يك دوره هفت ساله از رنج و مصيبت را خواهيم داشت.
كسانى كه به كتاب مقدس معتقدند با آروين باكستر - كشيشى در ريچموند در ايالت ايندياناى آمريكا و مؤسس مجله آخرالزمان - موافقند، آروين باكستر مى‏گويد:
ماجراى عراق با پيشگوييهاى عهد عتيق و عهد جديد مو نمى‏زند.
باكستر همچنين ميزان بالايى از تلفات در هجوم نظامى آمريكا به عراق را پيش‏بينى كرد و هشدار داد كه ديگر كشورها جنگ در عراق را به ديده فرصتى براى سامان دادن سياستهاى خود مى‏نگرند، براى مثال، ممكن است چين سعى كند تا تايوان را اشغال كند. يا اين‏كه هند و پاكستان مى‏توانند دست به جنگ تمام عيارى عليه منطقه بى‏ثبات كشمير بزنند.
اين ماجرا به گفته باكستر سرآغاز جنگ جهانى دوم و كشتار يهوديان به دست نازيها بود كه به‏وسيله يوحنا در بخش مكاشفات كتاب مقدس پيشگويى شده است.
اگر نشانه‏ها و علامتهايى بر اين نظريه وجود داشته باشد كه در آخرالزمان آمريكا پيشرفت مى‏كند، اين، يك موفقيت شگفت‏انگيزى براى كتاب برجاى مانده19 نوشته تيم لاهايه20 و جرى جنكينز21 است.
اگر چه كه بيشتر كتابهايى كه به موضوع آخرالزمان پرداخته‏اند ويژه قشر مذهبى تهيه شده‏اند، لكن، اين مجموعه برجاى مانده طيف وسيعى از مخاطبان سكولار را جذب كرده و فروشى بيش از 50 ميليون نسخه را به خود اختصاص داده است. حتى بخش چهارم اين كتاب رتبه اول ليست پرفروش‏ترين كتابهاى نيويورك تايمز را - كه مورد غبطه همگان است - را به خود اختصاص داده است. لاهايه كه سابقاً يك كشيش بود و همچنين از فعالان حقوق مذهبى و آموزش در دانشگاه باب جونز است كسى است كه جرى فالول را در سازماندهى مؤسسه اكثريت اخلاقى مساعدت كرد.
اخيراً، فالول دانشكده پيشگويى تيم لاهايه را در دانشگاه آزاد خود افتتاح كرد، اين يك نشانه بسيار قوى بر فراگير شدن عقيده آخرالزمان در ميان اقشار كم فرهنگ و بنيادگراى در حال رشد است.
لاهايه به نظريه رويكرد الهى مجموعه برجاى مانده پرداخته و مؤلف ديگر كتاب نقش روايتگر را ايفا كرده است. در حاليكه طرح كلى داستان و شخصيتهاى آن را هم ارائه كرده است، خط سير داستان از ابتداى مرحله آزار و اذيت شروع مى‏شود اين در زمانى است كه ترس و وحشت ناشى از آزار و اذيت همه جا را فرا گرفته است. در بخش آرماگدون اين كتاب، شيطان را در حال حكومت بر سياره زمين از پايتخت خودش كه همانا شهر بابل جديد كه همان عراق است، ترسيم مى‏كند.
الوا مارتين22 رئيس مجمع حقيقى خداوند در شمال كارولينا مى‏گويد:
عراق درست همان جايى است كه بابل قديم آنجا بود.
او مى‏گويد:
تصور مى‏كند كه روح يكى از پادشاهان قديم بابل در زمانى كه يهوديان برده و تحت شكنجه بودند در او حلول كرده است.
معتقدانى مثل مارتين همچنين به پيامهايى از متون مقدس اشاره مى‏كنند، از جمله مى‏توان از فاحشه بابل نام برد كه بر هفت تپه مى‏نشيند - درست همزمان با كسانى كه اين پيشگوييها را به شهرهاى باستان كه توسط صدام حسين در حاشيه رودخانه فرات بازسازى شده است نسبت مى‏دهند عده‏اى ديگرى معتقدند كه اين پيشگوييها به كليساى كاتوليك روم اشاره دارند.
گرى فريزر23 كسى كه درباره نشانه‏هاى ظهور دوم مسيح ايراد سخنرانى كرد مى‏گويد:
هركس درباره آينده شديداً كنجكاو است.
او اصرار داشت:
نقشى كه اسرائيل و ديگر كشورها در منطقه بازى مى‏كنند به نوعى اجراى پيشگوييهاى آخرالزمان است.
و هشدار داد كه:
حوادثى چون تروريسم و تشكيل اتحاديه اروپا قبلاً در كتاب مقدس پيش‏بينى شده بود.
فريزر مى‏گويد:
هم‏اكنون، سرتاسر جهان را بحران فرا گرفته است، اين صرف يك تضاد و درگيرى با عراق نيست، اين جنگ عليه تروريست است كه به صورت يك مبارزه جهانى درآمده است.
او ادامه داد:
مردم هر جايى مى‏دانند كه يك چيزى اتفاق افتاده است، خود همين دانش را از كتاب مقدس دارند، كتاب مقدس، تمام اين اتفاقات را پيشگويى كرده است.
او معتقد است:
مسيحيت نقش خاصى را در حادثه‏هاى هولناكى كه در بخش مكاشفات كتاب مقدس پيش‏بينى شده است بازى خواهد كرد.
اشخاص مشهورى كه به مسئله پيشگويى توجه زيادى نشان مى‏دادند از سرتاسر جهان در كنفرانس پيشگويى حضور چشمگيرى داشتند، يكى از اعضاى شركت كننده در اين كنفرانس كه خود يك كشيش كليسا است، مى‏گويد:
حوادث كنونى در عراق، ويژگى ملكوتى بودن و آسمانى بودن كتاب مقدس را اثبات كرده است.
او در ادامه مى‏گويد:
پيام نجات و رستگارى در قسمت مكاشفات كتاب مقدس ديده مى‏شود.
و در آخر به صراحت اعلام مى‏كند كه:
خدا را شكر كه مسيح، پادشاه است، و بهترين چيز اين است كه ما پيروز هستيم.
پى‏نوشتها:

.Iraq war fuels visions ofarmageddon end times :Apocalypse soonbr>
1. اصطلاحاً راست مسيحى يا مسيحيان راست‏گرا نيز ناميده مى‏شوند.

.Biblical book .2

3. بازگشت دوم حضرت مسيح در آخرالزان بعد از طى مراحلى كه در نهايت به جنگ بزرگ،
ختم مى‏شود از جمله اعتقادات مسيحيان بنيادگراست.

.Bill Broadway .4

.End time .5

.Revelation .6

7. Armageddon - آرماگدون كه در اصل هارمجدو مى‏باشد به معناى كوى مجدّو است،
مجدّو در شمال فلسطين اشغالى در كرانه غربى رود اردن واقع شده است.

.Antichrist .8

9. ايده هزاره: هزار سال بايد طى شود تا مسيح ظهور كند.

10. Tribulation: حكومت ضد مسيح، هفت سال به طول مى‏انجامد و دوره رنج يا آزمايش
بزرگ خوانده خواهد شد.

.Rapture .11

.Morgan strong .12

13. جرى فالول، كشيش بنيادگراى پروتستان و از رهبران سياسى و مبلغان راست مسيحى است.

.eschatology .14

15. جنگ هرمجدون يا آخرالزمان: جايى كه آخرين جنگ ميان نيروى حق (خير) و باطل (شر)
قبل از روز داورى در رستاخيز به وقوع مى‏پيوندد.

.Mark Hitchcock .16

.Bobjones university .17

.stephen Hankins .Dr .18

19. برجاى مانده متضمن اعتقادات مسيحيان است در مورد نبردهايى كه قبل از بازگشت
دوم مسيح به وقوع خواهد پيوست. اين كتاب تا كنون در 12 جلد انتشار يافته است و
مجموعاً بيش از 50 ميليون نسخه فروش داشته است.

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo