شهید آوینی

ورود به ویژه نامه ماه رمضان

 
آداب تلاوت قرآن

فاش گويم آنچه در دل مضمر است

اين كتابى نيست چيزى ديگر است

چونكه در جان رفت جان ديگر شود

جان چو ديگر شد جهان ديگر شود(1)

پاك ترين كتاب هستى

قرآن پاك ترين كتاب، از مبدا پاكى و طهارت، بر پاك ترين قلب عالم هستى، تلاوت و از لبان پاك ترين مخلوق الهى، بر عالم وجود عرضه گرديد. و به همين خاطر، تنها كسانى مى توانند به اين مصحف مطهر نزديك شده، و از نور پر فيض آن بهره مند گردند كه ظاهر و باطنى پاك و طاهر داشته، و از هر گونه آلودگى جسم و روح منزه باشند. ((انه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه الا المطهرون))(2)

با توجه به حساسيت موضوع، خوبست كه مصاديق طهارت را يك به يك برشمرده، و پيرامون آنه، اندكى درنگ نماييم:

طهارت كلى جسم

اولين شرط براى تماس با قرآن، پاك بودن از جنابت و داشتن وضو است و بنابر فتواى حضرت امام خمينى(ره):

((مس نمودن خط قرآنى يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن، براى كسى كه وضو ندارد، حرام است.))(3)

و اما براى اينكه گرفتن وضو، ذهنمان را از تخيلات پراكنده خالى سازد، و ما را در هاله اى از معنويت و عرفان قرار دهد، لحظاتى قبل از شروع به آن، به ياد كلام شيرين حضرت امام صادق(ع) بيفتيم، و ضمن عرض ارادت به آن ستاره هدايت، اين حالت روحانى را در خود بوجود آوريم

((چون قصد وضو كنى، به آب نزديك شو، مانند كسى كه مى خواهد خود را به رحمت پروردگار متعال نزديك كند. زيرا خداوند آب را وسيله مناجات و قرب خود قرار داده است.))(4)

[ روى ناشسته نبيند روى حور

لا صلوه گفت الا بالطهور]

طهارت دهان

در چند حديث شريف كه از ائمه معصومين(عليهم السلام) نقل گرديده، از دهان بعنوان ((راه قرآن)) و ((يكى از راههاى پروردگار)) ياد شده است.

<