شهید آوینی

ورود به ویژه نامه ماه رمضان

 
حضرت آيت الله سيستانى (مدظله العالى)

روزه

سؤال : در برخي كشورها چندين روز آفتاب طلوع و يا غروب نمي كند نماز و روزه در اين كشورها چگونه است؟

جواب : احتياط واجب آن است كه نماز را با اوقات نزديكترين كشور و يا شهري كه در بيست چهار ساعت داراي شب و روز مي باشد تطبيق دهد و نمارهاي پنجگانه را برابر اوقات شرعي آنجا بخواند هر چند با قصد قربت مطلقه.

و اما روزه را بايد به كشوري برود كه بتواند روزه ماه رمضان را بگيرد كه فضيلت بسيار دارد و اگر ممكن نشد در غير ماه رمضان چنان كند و قضا به جا آورد.

سؤال : لطفا بفرماييد اينکه فرد در 4 جا ميتواند نمازش را تمام بخواند ايا مثالا اگر هتلي در کربلا و يا مکه و يا مدينه و يا کوفه باشد نيز ميتواند نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد يا تنها اختصاص حائر دارد اگر صحن و سراي جديد اضافه شود چطور؟

جواب : درمکه و مدينه جايز است ولي در شهر کربلا و کوفه جايز نيست بلکه تنها در حرم يا مسجد کوفه جايز است .

سؤال : حکم کسي که ماه رمضان بر اساس شهادت دو نفر 29 روز روزه گرفته اند چيست ؟

جواب : قضا لازم نيست .

سؤال : شرايط سني براي روزه داري چيست ؟

جواب : بلوغ است که در دخترها نشانه آن تمام شدن نه سال قمري است و در پسرها يکي از سه چيز اول : روئيدن موي درشت در زير شکم بالاي عورت و همچنين در صورت و پشت لب .دوم: بيرون امدن مني . سوم : تمام شدن پانزده سال قمري .

سؤال : آيا عمل استمنا در ماه مبارک رمضان حرام است (خود ارضائي) ؟

جواب : حرام است و يكي از مبطلات است .

سؤال : اگر شخصي استمناء در ماه رمضان انجام دهد البته به نيت آمدن مني نباشد ولي از او مني خارج شود چه حكمي دارد؟

جواب : اگر از خود وثوق نداشت روزه او باطل است و اگر با علم به مسأله باشد كفاره هم به علاوه قضاء واجب است و همچنين بنابر احتياط واجب اگر جاهل مقصر مردد باشيد.

سؤال : نگاه كردن ب