شهید آوینی

 

رحيم پور:آويني بارها از مين‌هاي غرب‌زدگان زخم خورده بود

حسن رحيم پور ازغدي گفت: آويني قبل اينکه به روي مين برود از وجود ميدان‌هاي ميني که در کمين قلم‌ها، اخلاق و انديشه انسان هاست خبر داده بود.اين مين ها انديشه هاي غرب زدگان روشنفکر معاصربودکه آويني بارها از آنها زخم خورده ومجروح شده بود.

اين انديشمند کشورمان روز شنبه در همايش "روياي بيداري"، که به هفدهمين سالگرد شهادت شهيد آويني اختصاص داشت، گفت: اگر متفکري بخواهد فلسفه غرب را رد کند قبل از اينکه در خارج به آن عکس العمل نشان دهند در داخل او را کوبيده و بايکوت مي کنند که اگر چنين کنيم تا يکصد سال ديگر در حوزه علوم انساني پيشرفتي نخواهيم کرد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه آويني يک خط و نمادي است از ديروز تا فرداي ما، که نياز امروز ماست گفت: آويني در دهه گذشته آسيب شناسي کرد که اگر به آنها توجه ويژه مي شد در اين روزگار اين همه مشکلات نداشتيم.

وي با سفارش به جوانان و نسل جديد به خواندن آثار شهيد آويني، اظهار داشت: در دانشگاه هاي علوم انساني بويژه دانشکده هاي هنر بايد توجه جدي به مقالات و کتاب هاي سيد مرتضي بشود.

رحيم پور ازغدي افزود: آويني در پاسخ به سوال مخالفان نظريات او درخصوص معاصر بودن گفته است که عصر جديد و امروزي بودن يعني چه؟ اصلا سوال مشکوک و اشتباه است، اگر دغدغه امروزي بودن داشتيم چه نيازي به انقلاب و ايثار اين همه شهيد بود.

وي به نقل از شهيد آويني ادامه داد: معاصر بودن مساوي است با امروزي شدن و امروزي بودن برابر است با مدرن شدن و غرب هم نماد مدرن شدن است، توضيح المسائل آن هم در غرب نوشته شده کافيست آن را ترجمه کنيد.

رحيم پور ازغدي گفت:‌ سيد مرتضي به دو جريان فکري شديدا معترض بود، يک؛ لائيک‌هايي که در ظاهر و باطن با ارزش‌هاي اسلامي مخالف بودند و طيف ديگر، روشنفکران ديني که در ظاهر حفظ اسلام مي‌کنند ولي در باطن با توجيه هاي غلط به طور غيرمستقيم افکار گروه اول را ترويج مي کنند، همين طرز تفکر ايشان باعث شده بود تا او را سرکوب کنند.

رحيم پور ازغدي اضافه کرد: در پايان دهه اول شهيد آويني اخطارهايي کرده بود که متاسفانه شنيده نشد.

منبع:http://Rajanews.com

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo