شهید آوینی
 

چهل داستان و چهل حديث از امام هادى عليه السلام
مؤ لف : حجّة الاسلام و المسلمين عبداللّه صالحى

پيشگفتار
خلاصه حالات دوازدهمين معصوم ، دهمين اختر امامت
طلعت نور دهمين اختر امامت
طلعت نور بين مكّه و مدينه
فراهم شدن آب براى نماز
آگاهى از درون اشخاص
خبر از دگرگونى رؤ ساى حكومت
نان در سفره و بلعيدن جادوگر
پيدايش دو درخت بزرگ
نمايش لشكر امام در مقابل خليفه
دريافت اموال در موقع مناسب
پيش گوئى از مرگ فرمانده گارد
درمان مريض و مسلمان شدن پزشك نصرانى
اهميّت عقيق و فيروزه در نجات از درندگان
تبليغ دين و زنده كردن پنجاه غلام
جزاى خيانت احسان !
هدايت شخص منحرف ؛ و مريض
استجابت بعد از سه روز
ريگ بيابان يا طلاى سرخ
تقسيم گوسفند و طىّالارض
خداوند بهترين يار و نگهبان
شفاى خليفه با دعاى امام
تعيين و خريدارى همسر در بغداد
خبر از مرگ دشمن و اختصاص ايّام
دو جريان تكان دهنده ديگر
پوشش و پيش بينى باران
پيامبران ، و منصب امامت
دعاى امام در حقّ اصفهانى
بالا رفتن پرده با قدوم مبارك امام عليه السلام
شانس در شكستگى نگين انگشتر
وضعيّت وجوهات و اموال ارسالى از قم
هيچ زمينى خالى از قبر نيست
الاغ نصرانى و شيعه شدن پسرش
تصرّف و اظهار مافوق بشر
وساطت غيرمستقيم در رفع مشكل
پيدايش آب و نجات همراهان
پيش بينى مهمّ در آزادى از زندان
هدايت گمراه با سخنى كوتاه
تواضع ، نشانه عظمت و حقانيّت
آشنائى به زبان ها و تعليم به ديگران
مرگ خليفه ظالم بعد از سه روز
توكّل بر خداوند و نجات از مرگ
تسليم وديعه هاى امامت به وصىّ خود
در رثاى دهمين ستاره فروزنده
پنج درس ارزشمند و آموزنده
منقبت دهمين ستاره هدايت
چهل حديث گهربار منتخب


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo