شهید آوینی

 تصاویر / قصه های من و پاهای بابام

روز ولادت حضرت عباس ابن علی ابوالفضل العباس ، به عنوان «روز جانباز» انتخاب شده است. تصاویر زیر به همین مناسبت به مخاطبان عزیز تقدیم می گردد.
 

روز ولادت حضرت عباس ابن علی ابوالفضل العباس ، به عنوان «روز جانباز» انتخاب شده است. تصاویر زیر به همین مناسبت به مخاطبان عزیز تقدیم می گردد.
این تصاویر متعلق است به بسیجی سرفراز ، سید یارعلی موسوی حیدری ،جانباز 70 درصد ، اهل کرمانشاه. البته تصاویر قدیمی است و این کوکان خردسال امروز در سال های جوانی خود به سر می برند.
عمرشان پر برکت و سایه ی پدر سرفرازشان بر سرشان مستدام باد

 

منبع : مشرق نیوز

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo