شهید آوینی

 

در یکسال گذشته بیش از 10 هزار عنوان کتاب با موضوع قرآن و اسلام منتشر شد
بیش از 10 هزار و 500 عنوان کتاب با موضوع قرآن و اسلام از مهر ماه سال گذشته ، تاکنون منتشر شده است.

در فاصله زمانی دوازدهمین تا سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 45 هزار و 787 عنوان کتاب منتشر شده که از این تعداد 8 هزار و 657 عنوان با موضوع اسلامی و یکهزار و 935 عنوان نیز با موضوع قرآنی  بوده است.

از مهرماه 83 تاکنون فعالیت تألیفی و انتشار کتابهایی با عناوین علوم قرآنی، تحقیقات و مطالعات، متن کامل قرآن، تفسیر، تفسیر منتخبات، سور و آیات منتخب ، نسبت به همین مدت در سالهای گذشته، رشد قابل توجهی داشته است.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo