شهید آوینی

 

دفتر مشاوره مذهبی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود
سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بمنظور رفع نیازهای جامعه دفتر مشاوره مذهبی را راه اندازی می کند.

سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در نظر دارد بمنظور مقابله با تهاجم فرهنگی و پاسخگویی به نیاز شدید نسل جوان و سایر اقشار جامعه اسلامی، امکاناتی را در قالب دفتر مشاوره فراهم کرده و در راستای رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه فعالیت کند.

بر اساس پیش بینی هایی که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده ، اساتیدی از حوزه و دانشگاه در این دفتر فعال و در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه اقدامات مؤثری خواهند داشت.

دفتر مشاوره خراسان جنوبی در راستای پاسخگویی به موارد مختلفی چون عقاید و احکام شرعی، خانواده، ازدواج و تحصیل به ارائه خدمات مشاوره ای می پردازد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo