شهید آوینی

 
هجده هزار نفر از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید کردند
طی شش ماهه اول سال جاری، تعداد هجده هزار نفر زائر و مجاور بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) در قالب گروه های زیارتی _ سیاحتی از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید کرده اند.

آثار نفیس خطی، هنری و موزه ای، منابع گسترده چاپی و ساختمان باشکوه و دیدنی کتابخانه مرکزی که می شود از آن به عنوان موزه هنر معماری اسلامی نام برد از ویژگی هایی است که زائران و مجاوران علاقه مند بازدید از این مجموعه عظیم فرهنگی می باشند.

این گزارش حاکی است درنیمه اول سال جاری 500 گروه داخلی و خارجی متشکل از آقایان و بانوان کتابخانه مرکزی را مورد بازدید قرار داده اند که از این رقم تعداد 250 گروه از سیاحتگران و زائران کشورهای خارجی نظیر آلمان، هلند، پرتقال، سوئد، فرانسه، سوئیس ، کانادا، اتریش، آمریکا، انگلیس، عربستان، لبنان، عراق، کویت و بحرین بوده اند.

بخش مهمی از بازدید کنندگان را شخصیت های سیاسی، مذهبی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی تشکیل می دهند که در قالب گروه های کاری و یا تورهای زیارتی _ سیاحتی به ایران سفر نموده اند و این مجموعه فرهنگی را مورد بازدید قرار داده اند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo