شهید آوینی
 
برپايی محافل قرآنی بسيج با حضور قاريان برجسته مصری در ماه رمضان
محافل قرآنی نيروی مقاومت بسيج با حضور سه نفر از قاريان برجسته كشور مصر در طول ماه مبارك رمضان در سراسر كشور برگزار می‌شود.
اين محافل و مجالس قرآنی در طول ۱۵ تا ۲۰ روز از ماه مبارك رمضان در تهران و ساير شهرستان‌های كشور برپا می‌شود كه استاد «عبدالفتاح هنداوی»، «رزيقی» و «شحات بحيری» سه نفر از قاريان برجسته مصری در اين محافل به اجرای تلاوت قرآن كريم خواهند پرداخت.
امسال پنجمين سال تشكيل اين محافل قرآنی به همت نيروی مقاومت بسيج است و يكی از اين قاريان در تهران و دو نفر ديگر نيز در شهرستان‌ها و پايگاه‌های مقاوت بسيج به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
تمامی پايگاه‌های مقاوت بسيج محلات، ادارات و اقشار می‌توانند درخواست‌های خود را برای تشكيل محافل قرآنی به دارالقرآن نيروی مقاومت بسيج تهران ارائه كنند تا اين دارالقرآن نسبت به اعزام قاريان اقدام كند.

 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo