شهید آوینی
 
پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات و امام موسی صدر را از وظایف خود می دانم
شیرین عبادی پیگیری سرنوشت امام موسی صدر و چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی را جزو وظایف خود دانست و گفت : روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات باید در اهم پیگیری های وزارت خارجه قرار گیرد.

شیرین عبادی اظهار داشت : حفظ منافع و جان اتباع هر کشوری مهمترین وظیفه هر حکومت است و در این راستا چهار تن از ایرانیانی که در اجرای منافع کشور در لبنان ربوده شده اند، بر عهده وزارت امور خارجه است.

وی افزود : چنانچه وزارت امور خارجه دلایل کافی بر زنده بودن این چهار دیپلمات داشته باشد، از راههای دیپلماتیک و همچنین از کانال نهادهای حقوق بشری باید تمام توان خود را برای آزادی آنها به کار گیرد.

عبادی پیگیری سرنوشت افراد مفقود شده را از وظایف اشخاص مدافع حقوق بشر دانست و تصریح کرد : پیگیری سرنوشت امام موسی صدر و چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان را جزو وظایف خود می دانم چرا که این مساله یک مساله حقوق بشری است و من در این راه هر کاری که از دستم بر بیاید، انجام می دهم.

وی در پایان تاکید کرد : از دستگاه دیپلماسی کشور توقع می رود که پیگیری سرنوشت این چهار دیپلمات که خانواده آنان سالهاست در نگرانی واضطراب هستند، جزو اهم امور قرار دهد.

 منبع: خبرگزاری  "مهر"

 

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo