بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramرسانه‏هاى گروهى

تمام رسانه‏ها مربى يك كشور هستند، بايد تربيت كنند كشور را. امروز نقش راديو تلويزيون از همه دستگاهها بالاتر است. بايد راديو و تلويزيون مربى جوانهاى ما، مربى مردم كشور باشند. راديو و تلويزيون موظفند اخبارى را نقل كنند كه صددرصد صحت آن ثابت‏مى‏باشد، و براى اضطراب و تشويش اذهان، اخبار را از غير منابع موثق نقل‏ننمايند. ما با راديو مخالف نيستيم، ما با فحشا مخالفيم ؛ ما با تلويزيون مخالف‏نيستيم، ما با آن چيزى كه در خدمت اجانب براى عقب نگه‏داشتن جوانان ما،و از دست دادن نيروى انسانى ماست، با آن مخالف هستيم.

تلويزيون بايد ارشاد بكند، راديو بايد ارشاد بكند، روزنامه‏ها بايد ارشادبكنند، روزنامه‏ها نبايد يك چيزهايى را كه موجب تهييج مردم است و موجب‏انحراف مردم است در آنجا بنويسند. آنچه كه در خبرگزاريها مهم است كيفيت آن است، زيرا هر كدام كه به راستى‏و راستگويى نزديكتر باشد، شوق انسان را به گوش‏دادن بيشتر مى‏كند. واقع آن است كه آن قدر كه پابرهنه‏ها به راديو - تلويزيون حق دارند مانداريم. مطبوعات بايد يك بنگاه هدايت باشند.

مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند تا مردم را از همه مسائل، به خصوص‏مسائل روز آگاه نمايند. به نظر من روزنامه‏ها براى همه مردم است، و همه مردم در آن حق دارند ؛ ومى‏شود گفت كه گاهى جاى ديگران غصب مى‏شود. توجه كنيد! اگر مى‏خواهيد كشور اسلامى باشد بايد مطبوعات هم اسلامى باشد. روزنامه‏ها بايد با كسى صورت مخاصمه نداشته باشند بلكه صورت ارشاد داشته‏باشند. روزنامه‏ها مال طبقه سوم است، مال طبقه اول نيست، و اين هم نيست كه‏همه‏اش مال حكومت باشد.

مجله بايد در خدمت كشور باشد؛ خدمت به كشور اين است كه تربيت كند،جوان تربيت كند، انسان درست كند، انسان برومند درست كند، انسان متفكردرست كند تا براى مملكت مفيد باشد. آن كه از همه خدمتها بالاتر است اين است كه نيروى انسانى ما را رشد بدهد،و اين به عهده مطبوعات است. اهميت انتشارات مثل اهميت‏خونهايى است كه‏در جبهه‏ها ريخته مى‏شود.  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved