بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramرژيم اشغالگر قدس اسرائيل

من طرفدارى از طرح استقلال اسرائيل و شناسايى او را، براى مسلمانان يك‏فاجعه و براى دولتهاى اسلامى يك انفجار مى‏دانم. دولت غاصب اسرائيل با هدفهايى كه دارد، براى اسلام و ممالك مسلمين خطرعظيم دارد. برادران و خواهران بايد بدانند كه آمريكا و اسرائيل با اساس اسلام دشمنند. خيال ابلهانه اسرائيل بزرگ، آنان را به هر جنايتى مى‏كشاند. ملتهاى برادر عرب، و برادران لبنان و فلسطين بدانند كه هر چه بدبختى دارنداز اسرائيل و آمريكاست. نسبت به اسرائيل، مسلم است كه ما به يك دولت غيرقانونى و غاصب و متجاوزبه حقوق مسلمين و دشمن اسلام، هيچ‏گونه كمكى نخواهيم كرد.

اسرائيل از نظر اسلام و مسلمين و تمامى موازين بين‏المللى غاصب و متجاوزاست ؛ و ما كمترين اهمال و سستى را در پايان دادن به تجاوزات او جايزنمى‏دانيم. كرارا گفته‏ام و شنيده‏ايد،اسرائيل به اين قراردادها اكتفا نمى‏كند و حكومت‏اعراب را از نيل تا فرات غصبى مى‏داند. اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود. بر هر مسلمانى لازم است كه خود را عليه اسرائيل مجهز كند. كسانى كه از اسرائيل حمايت مى‏كنند بايد بدانند كه افعى گزنده را در حمايت‏خود قوى مى‏كنند. از اسرائيل، اين دشمن اسلام و عرب جانبدارى نكنيد، كه اين افعى افسرده اگردستش برسد بر صغير و كبير شما رحم نمى‏كند.

بر همه آزاديخواهان جهان است كه با ملت اسلام هم‏صدا شده، تجاوزات غيرانسانى اسرائيل را محكوم نمايند. ايران دشمن سرسخت اسرائيل بوده و هست. ما اسرائيل را رد خواهيم كرد و هيچ رابطه‏اى با او نخواهيم داشت ؛ او دولت‏غاصب است و با ما دشمن. من به جميع دول اسلام، و مسلمين جهان در هر جا هستند اعلام مى‏كنم كه ملت عزيزشيعه از اسرائيل و عمال اسرائيل متنفرند، و از دولتهايى كه با اسرائيل سازش‏مى‏كنند متنفر و منزجرند. ما با اسرائيل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمين، روابطى نخواهيم‏داشت. اسرائيل حقوق مردم عرب را غصب كرده است، با او مخالفت‏خواهيم كرد. اسرائيل در حال جنگ با مسلمين است و غاصب سرزمينهاى برادران ما مى‏باشد،ما به آن نفت نخواهيم داد.

اسرائيل مطرود ماست ؛و ما براى هميشه نه نفت به او مى‏دهيم و نه آن را به‏هيچ وجه به رسميت مى‏شناسيم. تا ملتهاى اسلامى و مستضعفان جهان بر ضد مستكبران جهانى و بچه‏هاى آنان، خصوصااسرائيل غاصب قيام نكنند،دست جنايتكار آنان از كشورهاى اسلامى كوتاه نخواهدشد. اسرائيل غاصب است و هرچه زودتر بايد فلسطين را ترك كند. و تنها راه حل ‏اين است كه برادران فلسطينى هر چه زودتر اين ماده فساد را نابود گردانند وريشه استعمار را در منطقه قطع كنند، تا آرامش به منطقه بازگردد. وظيفه ملت غيور ايران است كه از منافع آمريكا و اسرائيل در ايران جلوگيرى‏كرده، و آن را مورد هجوم قرار دهند.

دولتهاى ممالك نفت‏خيز اسلامى لازم است از نفت و ديگر امكاناتى كه در اختياردارند، به عنوان حربه عليه اسرائيل و استعمارگران استفاده كنند. لازم است بر دول اسلامى خصوصا بخصوص بر ساير مسلمين عموما، كه دفع اين‏ماده فساد را به هر نحو كه امكان دارد بنمايند. اين ماده فساد كه در قلب ممالك اسلامى، با پشتيبانى دول بزرگ جايگزين شده‏است و ريشه‏هاى فسادش هر روز ممالك اسلامى را تهديد مى‏كند، بايد با همت‏ممالك اسلامى و ملل بزرگ اسلام ريشه كن شود.

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved