بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramدعوت به قيام

وصيت من به ملتهاى كشورهاى اسلامى اين است كه انتظار نداشته باشيد كه‏از خارج ، كسى به شما در رسيدن به هدف - كه آن اسلام و پياده كردن احكام اسلام‏است - كمك كند . خود بايد به اين امر حياتى كه آزادى و استقلال را تحقق‏مى‏بخشد قيام كنيد .

ملتها بايد قيام كنند و خودشان را از دست‏حكومتهاى خودشان ، و قدرتهاى‏بزرگ نجات بدهند . اميدوارم كه مسلمانان ساير كشورها از تجربيات مسلمانان ايران پند گرفته‏و توى دهن غرب بزنند، و روى پاى خود بايستند ، و با تمسك به اسلام به‏افتخارات گذشته خود دست‏يابند .

اى مسلمانان غيرتمند اقطار عالم ! از خواب غفلت برخيزيد و اسلام و كشورهاى‏اسلامى را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهايى بخشيد . آيا براى مسلمانان جهان ننگ نيست كه با اين همه سرمايه‏هاى انسانى و مادى ومعنوى ، با داشتن چنين مكتب مترقى و پشتوانه الهى ، تن به سلطه قدرتمندان‏مستكبر و دزدان دريايى و زمينى قرن بدهند . اين ملتها هستند كه بايد نهضت كنند ، قيام كنند و خودشان را از دست اشرارنجات بدهند .

ملتها بايد از جا برخيزند، اگر بنشينند و منتظر اين باشند كه براى آنها ،ديگران بيايند و كارى چه براى جهات مادى‏شان و چه براى جهات معنوى‏شان ،بكنند ، اين اشتباه است . وظيفه مسلمانان است كه قيام در راه اسلام كنند، و دست قدرتهايى را كه براى‏نابودى اسلام و برخوردارى از منابع مسلمين، مشغول توطئه هستند را قطع كنند.

دردآشنايان جوامع اسلامى، همانان كه با محرومان و پابرهنگان ميثاق خون‏بسته‏اند، بايد توجه كنند كه در آغاز راه مبارزه‏اند . همه ملتهاى اسلام با بيدارى و با توجه بپاخيزند ، و اين دستهاى فاسدى كه‏مى‏خواهد همه ملتهاى اسلام را در تحت‏سلطه ابرقدرتها قرار بدهد ، آنها را سرجاى خودشان بنشانند . سكوت در مقابل دستگاه فاسد جبار ، براى ملت اسلام ننگ است .

ملتهاى مسلمان ، از فداكارى مجاهدين ما در راه استقلال و آزادى و اهداف توسعه‏اسلام بزرگ ، الگو بگيرند و با پيوستن به هم سد استعمار و استثمار را بشكنندو به پيش ، به سوى آزادگى و زندگى انسانى بروند . پيروزى ملت مسلمان ايران بدون شك سرمشق خوبى براى ساير ملل ستمديده جهان ،خصوصا ملتهاى خاورميانه خواهد بود ، كه چگونه يك ملتى با اتكا به ايدئولوژى‏انقلابى اسلام بر قدرتهاى عظيم فايق مى‏آيد .  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved