بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramخودبينى و خودخواهى

تمام فسادهايى كه در عالم پيدا مى‏شود ، از خودخواهى پيدا مى‏شود . تمام مفاسدى كه در عالم واقع مى‏شود از اين توجه به خود است . مدامى كه انسان خودش را مى‏بيند ، نمى‏تواند به آن راهى كه راه هدايت است‏دست پيدا بكند . هيچ شكى در اين نكنيد كه هر كه گفت من اين من شيطان است .

بدان كه رذيله عجب از حب نفس پيدا مى‏شود . خودمحورى ، من ، نه غير ، اين در همه نفوس هست ، مگر اين كه تهذيب‏بشود . چقدر انسان بايد جاهل باشد كه اين چيزها را مقام بداند ؛ و چقدر ضعيف النفس‏باشد كه اين حكومت را ، حكومتها را بك مقام بداند . بكوشيد تا حجاب خوديت را برداريد و جمال جميل او - جل و علا - را ببينيد ؛آن گاه است كه هر مشكلى آسان و هر رنجى و زحمتى گواراست .

خودبينى ارث شيطان است . تا اين خودخواهيها در بشر هست ، اين جنگها و اين فسادها و اين ظلمها وستمگريها هست . اگر - خدا نخواسته - كارها با خودخواهى و غرور همراه شد ، مبدا شكست انسان‏است . نمى‏شود كه انسان هم خودپرست باشد و هم خداپرست . نمى‏شود كه انسان هم منافع‏خودش را ملاحظه كند و هم منافع اسلام . بايد يكى از اين دو تا باشد . من اگر براى خودم نسبت به ساير انسانها يك مرتبتى قائل باشم ، اين انحطاطفكرى است ، و انحطاط روحى . اگر انسان در هر امرى كه وارد مى‏شود ، در آن امر خودخواهى را كنار بگذارد ومصلحت را ملاحظه بكند ، و خدا را ملاحظه بكند ، هم موفق مى‏شود و هم از خطراتى‏كه بر اين خودخواهى مترتب است در امان مى‏ماند . نزاغ مال خودخواهى است ، از نقطه نفس انسان پيدا مى‏شود .

دو جور تعريف داريم، يك وقت اين است كه آدم تعريف مى‏كند ، مى‏خواهدخودش را نشان بدهد، اين ابليس است . يك وقت از خودش تعريف مى‏كند براى‏اين كه هدايت كند ديگران را ، اين نفس رحمان است . هواى نفس انسان مى‏خواهد هر چه بشود بگويد من كرده‏ام ، و اين آثار خودخواهى‏است ؛و اختلافاتى هم كه مشاهده مى‏شود از ضعف ايمان است . هيچ فردى نمى‏تواند ادعا كند كه من نقص ، هيچ ندارم . اگر كسى ادعا كرداين را ، بزرگترين نقصش همين ادعاست .

غرور از پيروزيها ، آفت بزرگى است كه شيطان باطنى در بندگان خدا به وجودمى‏آورد ، تا آنان را از راه حق منحرف كند . غرور و غفت انسان را به تباهى مى‏كشد . كبر از اخلاق خاصه شيطان است . هر كس جهلش بيشتر و عقلش ناقصتر است ، كبرش بيشتر است . هر كس علمش بيشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرحتر است ، متواضعتر است .  

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved