بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات مقام معظم رهبرى حضرت آية اللّه خامنه اى (مدّظلّه العالى)

در اجتماع محققان و پژوهشگران حوزوى

مراكز علمى ـ پژوهشى حوزه علميه قم 

15 / 7 / 1379

بسم اللّه الرحمن الرحيم

بازديد امروز از اين نمايشگاه, دو احساس را در بنده زنده كرد يكى احساس خرسندى و اميد و روشنى چشم دل به خاطر كثرت و تنوع و گستردگى كارهايى كه در اين جا ديده شده و عمدتاً متوجه به تحقيق بود; اگر چه حالا آدم, تحقيق در سطوح مختلفى را مشاهده مى كند, ليكن بناى كار و توجه عمده كار بر روى تحقيق و نوآورى و اين هاست. احساس دوم, احساس خسارت هايى است كه ما بر اثر عدم استفاده از اين استعداد فعال در حوزه تا حالا تحمل كرده ايم و نگرانى از اين كه همين الان هم كه ما اين جا نگاه مى كنيم و خوشمان مى آيد, شايد يك حجم استعداد, به قول آقايان يك پتانسيل, صد برابر اين, آن جا افتاده و ما به آن توجه نداريم; انسان از اين هم نگرانى پيدا مى كند.

بالاخره دستپاچه شدن كارى را از پيش نخواهد برد و مشكلى را حل نخواهد كرد; بايستى عقلاى حوزه و عمدتاً مديريت حوزه بنشينند با فكر, با تأمل, اين سررشته اى را كه حالا به وسيله فضلاى حوزه و جوان هاى حوزه به دست آمده است (سررشته تحقيق) دنبال كنند و نگذارند كه اين متوقف بماند.

من امروز صبح آن كتاب فهرستى را هم كه آقايان مديريت منتشر كرده اند, تماماً نگاه كردم و همه آن چيزها را در آن جا ديدم; كه حالا هم يا همه اش را يا بعضى از آن ها را اين جا از نزديك مشاهده كردم. اين جا دو ـ سه نكته وجود دارد:

ييك نكته اين است كه بعضى از كارها اگر چه عنوان تحقيق دارد, اما بيشتر خدمت رسانى است; تحقيق نيست. نه اين كه خدمت رسانى كار كم اهميتى باشد; نه خير, آن هم مهم است; منتها اگر در كنار اين كارهاى خدمت رسانى, كارهاى دقيق پژوهشى قرار نگيرد, ممكن است خدمت درستى هم رسانده نشود: يعنى مى خواهم اين را عرض بكنم و تأكيد بكنم كه به عنصر تحقيق و پژوهش, در همه جا به صورت يك اصل در اين مجموعه كارها و نشاط هاى حوزه اى خوب است كه توجه بشود.

نكته دومى كه به ذهن مى رسد, اين است كه در اين كارها اولاً< كارهاى تكرارى هست. ما چند تا كار اطلاع رسانى رايانه اى را در اين جا مشاهده كرديم; پيدا بود كسانى كه اين ها را اداره مى كنند, افراد كاملاً مسلط و به كار خودشان هم علاقه مندند; اما اين كارها بعضاً در بخش عمده خودشان, با آن كار ديگر سهيم بودند; يعنى يك كار موازى و مكررى دارد انجام مى گيرد. كارموازى, كفر نيست; اما از دست دادن سرمايه است. بنابراين, اين يك نكته, كه انسان كارهاى موازى مشاهده مى كند. حالا بعضى كارها موازى بودن و تكرارى بودنش واضح است ـ همان طور كه ما عرض كرديم و مثالش را گفتيم ـ بعضى كارها صورتاً با هم تفاوت دارند, اما باطن كار يكى است; آدم مى بيند كه اين كار عين همان كارى است كه در غرفه ديگر دارد انجام مى گيرد. با اين همه نيازى كه ما به تحقيق داريم, شايد اين جور مكرر كارى ها اسراف به حساب بيايد.

ثانياً ـ ديروز هم ما اشاره كرديم ـ مجموعه كارهاى پژوهشى حوزه بايد بتواند يك جمع كامل و يك منظومه كامل را به وجود بياورد تا همه نيازهايى را كه حوزه متصدى و مهتم به آن است, پوشش بدهد; اين را انسان در اين جا احساس نمى كند. توى مجموعه, اين احساس نمى شود كه همه خلأها پوشش داده مى شود. مى دانيد كه هر رادار مرزى يك شعاعى دارد و يك پوشش رادارى را به وجود مى آورد. رادارها را با يك فاصله هايى مى چينند كه در مجموع نقطه خلأ وجود نداشته باشد; يعنى همديگر را پُر مى كنند و از هيچ طرف هواپيماى دشمن و نفوذى دشمن نمى تواند فضاى كشور را بشكند و وارد بشود; بايد اين جورى باشيد. اين رادارهاى شما يا اين پايگاه ها و مراكز تحقيقى كه هدفش دفاع از دين يا ـ اگر نخواهيم همه اش صورت دفاعى بگيريم ـ كمر بستگى براى ترويج دين و نشر معارف اسلامى است, بايد جورى تنظيم بشود, كنار هم چيده بشود كه در مجموع از همه طرف اين مقصود حاصل بشود; اين البته الان محسوس نيست. چه جورى ممكن است اين را به وجود آورد؟ من به نظرم اين جور مى رسد كه اگر همه قبول بكنند كه مديريت حوزه يك مسؤوليتى در اين زمينه داشته باشد و يك بخش از كار خودش را همين قرار بدهد كه ببيند كجا خلأ تحقيقى وجود دارد; متقاضى را هدايت كند به آن جا; آن كسى را كه مى خواهد يك مجموعه تحقيقى به وجود بياورد, اين را هدايت كند به اين نقطه; بگويد ما اين جا را كم داريم. يا احياناً اگر بخشى از كارها تكرارى است, آن تكرار كنندگان را هدايت كند به اين نقطه خلأ; بگويد ما اين جا را خالى داريم; شما بياييد اين كا را به دست بگيريد. كارى كنند كه در مجموع يك پوشش همه جانبه اى به وجود بيايد. البته همين طور كه اول عرض كردم, ما صدها نقطه امكان و استعداد تحقيق داريم كه از لحاظ نيروى انسانى و نيروى فكرى هيچ دچار مشكل نخواهيم بود; اما نگرانى اين است كه اين ها معوق و معطل مانده باشد; ولى اگر مديريت وارد اين ميدان بشود, اين دغدغه برطرف خواهد شد.

البته مديريت يك امر جدى است; بدون مديريت, برادران و خواهران عزيز! هيچ كارى در دنيا سامان نمى گيرد; با پراكنده كارى و بى نظمى, هيچ كارى به جايى نمى رسد; مديريت لازم است. ما ديروز هم در مدرسه فيضيه به آقايان عرض كرديم, ديشب هم به بعضى از بزرگان حوزه اين را عرض كرديم, گفتيم بايد مديريت را جدى بگيريد. حوزه خيلى مجموعه عظيمى است; با اين كميت بالا, با اين كيفيت بسيار والا و برجسته و كم نظير, با اين همه بارى كه بر دوش دارد, مسؤوليت هايى دارد. كدام مجموعه علمى و آموزشى و تحقيقى در دنيا هست كه اين همه مسؤوليت, مسؤوليت دين مردم, مسؤوليت هدايت مردم, همه مردم مسلمان; اين بر دوش حوزه است. بنابراين, اين حوزه با اين عظمت و با اين خصوصيات, با كوتاهى هايى كه ماها ـ نسل قبل از شما جوان ها ـ داشته ايم كه حالا ميراث برش شما جوان ها هستيد, اگر بخواهيم به جايى برسد, بايد يك مديريت و يك مركزيت قوى داشته باشد. اين مركزيت در همه شؤون حوزه بايد بتواند حرف بزند و رأى داشته باشد; از جمله در همين قضيه تحقيق بايد رأى داشته باشد تا اين كار تحقيق از پراكنده كارى خلاص بشود. كسانى هم كه كارهاى تحقيقى را مى كنند, وابسته به هر بخشى و هر گوشه اى و هر يك از مناطق روحانى كه هستند ـ علماى بزرگ و شخصيت هاى برجسته و مراجع تقليد و ديگران; از هر جا كه هستند, فرق نمى كند; اين يك امر مشترك بين اين هاست ـ بايستى اين را بپذيرند; يعنى همه قبول كنند كه اين مركزيت (مديريت) اين وظيفه را به عهده بگيرد; يعنى هدايت جهت تحقيقات, يك كار ستاديِ قوى, براى اين كه بتواند مراكز پژوهشى قم را در جاى خودشان قرار بدهد و خلأها را پُر كند و اين ها را مكمل همديگر از آب در بياورد; اين كار لازم است.

به هر حال از زيارت برادران و خواهران خيلى خوشوقت شديم. ما هم عرض زيادى نداريم; تشكر مى كنيم از اين كه اين كارهاى بزرگ را انجام داديد. اميدواريم كه بتوانيم لااقل تشويق كنيم و دعا كنيم; هم شما را تشويق كنيم, هم براى شما پيش خداوند متعال دعا كنيم. بدانيد ـ البته مى دانيد ـ كه بدون تحقيق, بدون نوآورى, بدون ژرف يابى, انسان در هيچ مقوله اى نمى تواند به هدف هاى والا دست پيدا كند. اگر اين نوآورى (يعنى اين ژرف يابى و تحقيق و پژوهش) نباشد, نتيجه همان يك جا ايستادن و در جا زدن و با دنياى پيرامون خود به تدريج بيگانه تر شدن خواهد شد.

البته اين نكته را هم نا گفته نگذارم; من خواهش مى كنم, به خصوص برادرانى كه در زمينه مسائل فكرى تحقيق مى كنند, نگذارند خط هدايت دينى گم بشود. ما ديديم كسانى را كه كتاب دينى نوشتند; حالا اگر هدفشان هم با نوشتن كتاب دينى گمراه كردن نبود, نتيجه, گمراه كردن مردم بود; نگذاريد اين جورى بشود. بعضى از كارهايى كه به نام دين, با هدف دين و براى دين مى خواهد انجام بگيرد, نتيجه اش اين است كه مردم را از دين دور كند! سعى كنيد كه خداى نكرده در هيچ بخشى از بخش هاى پژوهش, يك چنين ضايعه اى, بلكه يك چنين فاجعه اى به وجود نيايد; كه آن وقت ديگر وزر و وبال آن تمام شدنى نخواهد بود. ان شاء اللّه خداوند متعال همه شما را موفق و مؤيد بدارد.

والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved