شهید آوینی

مراسم تاسوعای حسنیی در بازار تهران

مراسم روز نهم محرم همه ساله  در تمامی نقاط ایران و تهران برگزار  می شود.بازار تهران به دلیل قدمت و اصالت در عزاداری همه وقت کانون توجه عاشقان حسین بوده است. از این رو تاسوعای حسینی در بازار تهران با آیین و رسم ها متفاوت برگزار میشود.

 94/08/1

تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی


.: برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ تر روی آنها کلیک کنید :.

تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی
تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی
تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی
تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی
تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی
تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی
تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی
تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی تاسوها,محرم,حسین,ثارالله,بازار تهران,عزاداری,سینه زنی,تهران,عزا,گزارش تصویری,سید هادی حسینی


منبع : سایت شهید آوینی

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo