شهید آوینی

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم بزرگ شیرخوارگان حسینی صبح جمعه مورخ 24 مهر ماه به صورت همزمان در 40 کشور جهان و در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد. در این مراسم با شکوه مادران حسینی فرزندان خود را به یاد حضتر علی اصغر (ع) بروی دست گرفتند.

 94/07/6

بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری


.: برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ تر روی آنها کلیک کنید :.

بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری
بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری
بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری
بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری
بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری
بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری
بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری
بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری بسیج,شهرداری,تهران,قالیباف,دکتر,دکتر قالیباف,سردار,دکتر چمران,ورزش,تجلیل,همایش,دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,جبهه,سید هادی حسینی,عکس,گزارش تصویری


منبع : سایت شهید آوینی

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo