شهید آوینی

 

 

گزارش تصویری/ زندگی یک جانباز « محمدرضا سیدی »
عکس از حمید صادقی

بازگشت به صفحه گزارش تصویری زندگی جانباز         2      

      

 

 

 

 

     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

بر گرفته از خبر گزاری مهر

  

 بازگشت به صفحه گزارش تصویری زندگی جانباز         2      

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo