22 مرداد، سالروز "جدایی و استقلال بحرین از ایران"

X