مرگ ماسایوشی

مرگ ماسایوشی

1:06:46 ثانیه
211.16 مگابایت
«مرگ ماسایوشی» در ۷ سال اشغال ژاپن/ اطلاعاتمان از ژاپن ناقص است

نگاه گذرایی به تاریخ مدرن ژاپن، موقعیت و شرایط این کشور در جنگ دوم جهانی، از تحریم نفتی ژاپن توسط امریکا در جنگ جهانی دوم تا انفجار پرل هاربر توسط ژاپن و بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی و حضور نیروهای ارتش امریکا در آن تا به امروز

X