کتاب

آغازی بر یک پایان

«آغازی بر یک پایان» مجموعه مقالاتی است درباره انقلاب اسلامی، حکومت دینی و رستاخیز معنوی بشر در جهان معاصر، که در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ در مجله‌ی «سوره» به چاپ رسیده است.

فردایی دیگر

شهید آوینی مقالات فردایی دیگر را کمی قبل از شهادت از میان مقالات متعددی که بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ نوشته بود، انتخاب کرد.

فتح خون

«فتح خون» یا «روایت محرم» که در محرم سال ۱۳۶۶ نوشته شده است، روایت قیام حسینی است که با هجرت آن حضرت از مدینه به مکه آغاز می‌شود و فصول دهگانه‌ی آن مطابق با وقایع دهه اول محرم سال ۶۱…

X