مقالات

بهشت زمینی

چرا توسعه‌یافتگی اوتوپیای انسان امروز قرار گرفته است؟

مناظرۀ عقل و عشق

عقل می‌گوید بمان و عشق می‌گوید برو... و این هر دو، ‌عقل و عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.

توسعه‌یافتگی، اوتوپیای‌ قرن‌ حاضر

امروزه در زبان رایج سیاست، ملل جهان را به دو دسته تقسیم می‌کنند: توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته…

رمان و انقلاب اسلامی

میلان کوندرا معتقد است که رُمان ماهیتاً در جست‌وجوی کشف معمای «من» است. نه آن ‌که در صدد کشف این معما برآید، نه؛ رُمان با این پرسش که «من» چیست و چه وضعی در جهان دارد آغاز می‌شود.

کدام عرفان؟

برای عرفان حقیقی که اولیای حق هستند، و اصحاب هدایت‌یافتۀ آنان، بسیار غریب است که در این…

ادبیات آزاد یا متعهد؟

جهان ما جهانی است که در آن هم «التزام» …

فصل اوّل: آغاز هجرت عظیم

راوی: در سَنۀ چهل‌ و نهم هجرت، ‌هنگام شهادت امام حسن مجتبی‌علیه‌السلام، ‌دیگر رؤیای صادقۀ پیامبرِ صدق به‌تمامی تعبیر یافته بود و منبر رسول…

X