فصل اوّل: آغاز هجرت عظیم

فصل اوّل: آغاز هجرت عظیم

راوی: در سَنۀ چهل‌ و نهم هجرت، ‌هنگام شهادت امام حسن مجتبی‌علیه‌السلام، ‌دیگر رؤیای صادقۀ پیامبرِ صدق به‌تمامی تعبیر یافته بود و منبر رسول…

X