آینه جادو

آینه جادو (جلد اول)

«آینه‌ی جادو» یکی از دو عنوان کتابی است که گزینش مقالات و فصل‌بندی آنها توسط خود نویسنده انجام گرفته است ماده‌ی اولیه‌ی این مباحث جزوه‌ای دانشگاهی بود که برای یک ترم تدریس در مجمع…

آینه جادو (جلد دوم)

«آینه جادو» (جلد دوم) شامل نقدهای سینمایی شهید سید مرتضی آوینی بر فیلم‌های ایرانی در طول پنج دوره جشنواره فیلم فجر ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ و نیز چند مقاله‌ی تحلیلی در ارزیابی دوره‌های مختلف جشنواره…

آینه‌ی جادو (جلد سوم)

«آینه‌ی جادو» (جلد سوم) گردآوری گفت‌وگوها، سخنرانی‌ها و مقالات سینمایی شهید سید مرتضی آوینی است که در سه بخش تنظیم شده:

X