آینه جادو (جلد اول)

شماره مطلب:
1756

آینه جادو (جلد اول)

«آینه‌ی جادو» یکی از دو عنوان کتابی است که گزینش مقالات و فصل‌بندی آنها توسط خود نویسنده انجام گرفته است ماده‌ی اولیه‌ی این مباحث جزوه‌ای دانشگاهی بود که برای یک ترم تدریس در مجمع دانشگاهی هنر توسط نویسنده فراهم شده و در طول سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶9 به صورت مقالات کتاب حاضر بسط پیدا کرده و در فصلنامه‌ی سینمایی «فارابی» و مجله‌ی «سوره» به چاپ رسیده است. نگاه این کتاب به مقوله‌ی سینما را از آن جهت که دارای هویتی فلسفی و مذهبی نیز هست، می‌توان بدیع و بی‌سابقه دانست این کتاب عناوینی چون «جذابیت در سینما»، «مونتاژ به‌مثابه معماری سینما»، «قاب تصویر و زبان سینما»، «سینما و تلویزیون به‌مثابه رسانه‌ی گروهی» و «تأملاتی در ماهیت سینما» را در بر می‌گیرد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X