فارابی

امضاء تفاهمنامه مشترک موسسه شهید آوینی و فارابی/ساخت دو فیلم و نگارش ۱۰ فیلمنامه سینمایی

مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سینمایی بین موسسه اندیشه شهید آوینی و بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد و طی آن ساخت ۲ فیلم سینمایی و نگارش ۱۰ فیلمنامه در دستور کار قرار می‌گیرد.
X