شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

ردیف

خلاصه جلسات سوم(جلسه هجدهم تا بیست و هشتم)

دانلود حجم
(KB)
1 دانلود قسمت هجدهم 4,347
2 دانلود قسمت نوزدهم 3,501
3 دانلود قسمت بیستم 5,043
4 دانلود قسمت بیست و یکم 4,154
5 دانلود قسمت بیست و دوم 3,782
6 دانلود قسمت بیست و سوم 3,529
7 دانلود قسمت بیست و چهارم 4,281
8 دانلود قسمت بیست و پنجم 4,037
9 دانلود قسمت بیست و ششم 4,936
10 دانلود قسمت بیست و هفتم 3,264
11 دانلود قسمت بیست و هشتم 5,588
ردیف

خلاصه جلسات دوم(جلسه هشتم تا هفدهم)

دانلود حجم
(KB)
1 دانلود قسمت هشتم 6,060
2 دانلود قسمت نهم 5,090
3 دانلود قسمت دهم 4,522
4 دانلود قسمت یازدهم 5,098
5 دانلود قسمت دوازدهم 5,323
6 دانلود قسمت سیزدهم 5,353
7 دانلود قسمت چهاردهم 5,874
8 دانلود قسمت پانزدهم 5,641
9 دانلود قسمت شانزدهم 3,038
10 دانلود قسمت هفدهم 4,246

 

ردیف

خلاصه جلسات اول(جلسه اول تا هفتم)

دانلود حجم
(KB)
1 دانلود قسمت اول 3,253
2 دانلود قسمت دوم 1,714
3 دانلود قسمت سوم 1,575
4 دانلود قسمت چهارم 2,528
5 دانلود قسمت پنجم 2,156
6 دانلود قسمت ششم 2,486
7 دانلود قسمت هفتم 1,592


 


"کلیپ هایی صوتی از سلسله جلسات استاد سید علی خامنه ای در سال 53"
متن کتاب را که می خوانی شوری در جانت انداخته می‌شود، کافیست تا آن صدای پر از حرارتِ باصلابتِ الهی را نیز بشنوی تا بهره و حظی که از کتاب می‌بری دوچندان شود...
اما نکتۀ دیگری که به گرمی و صفای این کلیپ‌ها افزوده، صدای برادر بزرگوار و مخلص، جناب آقای حسین محمودیان، یارِ آقا سید مرتضی آوینی است که در اوج گرفتاری‌های کاری‌شان، وقتی موضوع را برایشان توضیح دادیم، با اشتیاق و تواضع و بدون منت، آن متن‌هایی که به‌عنوان نریشن در نظر داشتیم، برایمان گفتند...
ان‌شاءالله کلیپ‌های صوتی متنوعی از صوت جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای در سال 1353 تقدیم مخاطبان عزیز خواهد شد

منبع:موسسه جهادی
 

ردیف

کلیپ های صوتی

دانلود حجم
(KB)
1 1/ مسجدی در انتهای بازار 3,253
2 2/ کلاسِ قرآنی متفاوت 1,714
3 3/ شورِ الهی 1,575
4 4/ رهبرانِ الهی این‌گونه‌اند.. 2,528
5 5/ مرحبا به نسل جوان 2,156
6 6/ میدان مسابقه 2,486
7 7/ نگاهی متفاوت به الفاظ قرآن 1,592
8 8/ ضعف امکانات 1,426
9 9/ بازگشت به اصول 2,314
10 10/ منبری جدید 1,952


 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo