شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

منبع : کتاب ۱۹۰ گناه زبان نوشته کریم فیضی تبریزی

 

ردیف

توضیحات

دانلود حجم (کیلو بایت)
1 آمین گویی پس از دعا و نفرین 478
2 ادعاء نمایی 985
3 آرزو و ابراز آن 651
4 آزار آهل ایمان 887
5 افترا به خدا و رسول (ص) 320
6 استهزا و تمسخر 877
7 اظهار فقر و ناداری 280
8 دخالت زبانی در کار مردم (فضولی) 291
9 قتل با زبان 266
10 نظر نا درست 783

منبع: سایت کتاب صوتی بهشت


 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo