شهید آوینی
نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

ویژه امام رضا (ع)

 

 ولادت امام رضا (ع)

ردیف

توضیحات

پخش دانلود حجم (کیلو بایت)
1 ترس مغولها - کرامات از امام رضا (علیه السلام ) 3,529
2 اولین قربانی - کرامات امام رضا ( علیه السلام ) 3,604
3 انتظار دیدار - کرامات امام رضا (علیه السلام ) 3,588
4 عجایب طوس - کرامات امام رضا (علیه السلام ) 3,588
5 اهلی کبوتران - کرامات امام رضا (علیه السلام ) 3,596
6 به سیاهی شب - کرامات امام رضا (علیه السلام ) 2,940
7 شفق در شکارگاه - کرامات امام رضا (علیه السلام ) 3,603
8 دست هزار غریب - کرامات امام رضا (علیه السلام ) 3,569
9 دعوت دوباره - کرامات امام رضا (علیه السلام ) 3,136

منبع: سایت رادیو معارف

 


 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo