شهید آوینی

پاتک ناکام فتنه‌گران برای خنثی‌سازی حماسه 9 دی

روز نهم دي را مي‌توان روز ملي خروش ملت عليه فتنه گراني دانست که با فريب افکار عمومي و "مظلوم نمايي" ارکان و ارزشهاي نظام اسلامي را هدف قرار داده بودند. با حادثه تاثربرانگيز روز عاشورا پرده تزوير و ريا بطور کامل کنار رفت و آنهايي هم که تا آن روز هنوز از تشخيص ماهيت فتنه گران و جريان نفاق ناتوان بودند و کودتاي سبز عليه نظام اسلامي را تا حد اختلافات جناحي تقليل مي‌داند، متوجه حقيقت شده و به پا خواستند!
 

ضربه محکم ملت بر پيکره ناکام فتنه گران در حماسه ميليوني روز "برائت از منافقين" آنقدر سهمگين بود که سران داخل و خارج فتنه دستپاچه به ميدان آمدند تا به نحوي از شدت آن بکاهند و تا آنجا که ممکن است جلوي ضرر را بگيرند. به همين خاطر بود که همزمان با انتشار اخبار برگزاري اين تجمع، فتنه گران که پيش بيني اين حرکت عظيم را مي‌کردند جنگ رواني جديدي را در قالب تاکتيکهاي متنوع آغاز کردند که به بخشي از آن اشاره مي‌کنيم:

1- دعوت به عدم حضور ملت
نگراني از حضور باشکوه ملت در راهپيمايي نهم ديماه، فتنه گران را واداشت تا در برنامه‌هاي رسانه‌اي خود از ملت بخواهند تا از شرکت در اين راهپيمايي خودداري نمايند. غافل از اينکه اين فراريان خارج نشين آنقدر بي‌اعتبارند که کسي به خواهش و تمناي آنها توجهي نخواهد کرد. ضمن آنکه حوادث تاثرانگيز روز عاشورا چنان ملت را به خشم آورده بود که به چيزي جز محکوميت جريان فتنه نمي انديشيدند.

نمونه‌اي از اين تبليغات اظهارات "محسن سازگارا" عنصر فراري و دست نشانده سازمان جاسوسي آمريکا در برنامه روز نهم دي خود در صداي آمريکا است که به مخاطبينش مي‌گويد: «امروز چهارشنبه نهم دي ماه با قرآن بر سر نيزه کردني که حکومت کرده، با جنجالي که درست کرده و با تبليغاتي که کرده، مي‌خواهد که از جاهاي مختلف با اتوبوس آدم بياره و نمايش درست کند. اکيدا و اکيدا از همه مردم خواسته شده که به هيچ وجه در موقع تظاهرات به خيابان نروند و درگير نشوند و مثل آن قصه آقاي خميني که درست کرده بودند، وقتي که مردم نروند معلوم مي‌شود که چه جمع اندکي هستند. اگر چه هر چقدر هم که اندک باشند، در راديو و تلويزيون خودشان تبليغ خواهند کرد که ميليونها نفر آمدند. ولي مهم نيست، مهم اين است که ما بنشينيم کنار و بگذاريم که آن‌ها تعدادشان به درستي معلوم شود.» [1]

2- تلاش براي شکل گيري تجمع فتنه گران در فرداي 9 دي
اولين اقدام جريان فتنه از همان روز 9 ديماه در حالي که مردم تهران به تدريج در حال رفتن به سمت ميدان انقلاب بودند شروع شد. فتنه گران که به تدريج از خلق يک حماسه بزرگ آگاه شده بودند، دو اوباش خارج نشين و عناصر مزدبگير سازمان سيا به نام "محسن سازگارا" و "محسن مخملباف"، را به ميدان آوردند تا با صدور اطلاعيه‌اي توهين آميز اعلام برگزاري تجمعي در روز 5 شنبه نمايند تا بدين نحو در خيال خام خود حماسه دهها ميليوني ملت در روز 9 دي را خنثي کنند. در بند سه و چهار اين اطلاعيه آمده است:

« ... مردم ايران پنج شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر در تمامي شهرها با حضور در خيابان ها مراسم تشييع سمبليک شهدا را برگزار خواهند کرد، باشد که تسلي خاطر خانواده شهدا شود. (محل راهپيمايي‌ها همان مسيرهاي عاشوراست. چنانچه با نيروهاي سرکوبگر مواجه شويم با تغيير مسير در نقاط مختلف شهر، حرکت آرام و بدون خشونت خود را ادامه مي دهيم.)

- دانشجويان دانشگاه ها مکررا درخواست کرده اند براي اعتراض به دستگيري هاي گسترده از روز شنبه ۱۲ دي ماه به دانشگاه‌ها بروند اما به عنوان اعتراض سرکلاسهاي درس و جلسه امتحان حاضر نشوند و از مردم خواسته‌اند در صورت دستگيري موسوي و کروبي و خاتمي سراسر کشور به اعتصاب دانشجويان بپيوندند.» [2]

ديگر وبلاگهاي ضدانقلاب و فتنه گر نيز با محور قرار دادن اطلاعيه فوق در سطح گسترده‌اي به تبليغ برنامه روز 10 دي پرداختند. به عنوان نمونه يکي از اين وبلاگها مي‌نويسد: «همگي از ترفندها و حيله‌هاي اين حکومت پليد مطلعيم. امروز را صبر خواهيم کرد و فردا (پنجشنبه) تمام خيابانهاي ايران را سرتاسر به رنگ سبز در خواهيم آورد. وقت بسيار اندک است. فقط اطلاع رساني کنيد. رسانه شماييد.»[3]

ديگري که مشخص است از حماسه بزرگ ملت به خشم آمده، توهين آميز مي‌نويسد: «حالا ما بايد با حضور گسترده خود در راهپيمايي فردا معناي واقعي تظاهرات خودجوش و مردمي را به کودتاچيان بفهمانيم. وعده ما امشب روي پشت بام ها با شعار الله اکبر و ... فردا در راهپيمايي سراسري در تمام کشور»[4]

گروه مجعولي با نام "سبز جامگان ايران"! نيز از برگزاري گردهمايي سبزها در ساعت 15 روز 5 شنبه خبر داد. [5]

3- صدور بیانیه موسوی
شايد مهمترين اقدامي که توسط موسوي در قبال حماسه نهم دي و با هدف ايجاد انحراف در افکار عمومي دنبال شد، صدور بيانيه شماره ي بود که در تاريخ 11/9/88 صادر گرديد. موسوي در اين بيانيه ابتدا تلاش نمود تا با تحريف وقايع تاسف بار روز عاشورا کمي از گناه بزرگ هتک حرمت توسط هوادارانش به سيدالشهداء(ع) بکاهد. موسوي با ناديده گرفتن دستهاي پشت پرده سناريوي "محرم سبز" از جمله گروهک منافقين و سران خارج نشين کودتاي مخملين همچون سازگارا و مخملباف و ... تلاش دارد تا اين اقدام جنايت آميز را حرکت "ملت خداجوي"!؟ معرفي کند که با استفاده از "شبکه هاي وسيع اجتماعي و مدني که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است" طراحي شده بود! چنين گزارش تحريف آميزي از جنايات روز عاشورا نه تنها واقعيات را تغيير نمي‌دهد؛ بلکه افکار عمومي را بيش از پيش نسبت به سران فتنه سبز بي اعتماد مي‌سازد؛ مدعياني که به روشني دروغ مي گويند اما رقيب را متهم به دروغگويي مي کنند.

موسوي اوباش فتنه‌گر را "عزاداران حسيني" ‌خواند که در اين روز مقدس حسين حسين گويان! (بخوانيد ميرحسين ميرحسين گويان!) به صورت مسالمت آميز و بدون شعارهاي تند، روانه ميدانها و مسيرهايي شدند که خود انتخاب کرده بودند! در اين ميان معلوم نيست موسوي در مورد چه حوادثي صحبت مي‌کند و کدام صحنه را شرح مي‌دهد؟! آنچه طبق گزارش قريب به اتفاق تمامي حاضرين در صحنه بدست مي آيد، اين است که در روز عاشورا عده اي اوباش با قيافه‌هاي آراسته که شباهتي نيز به عزادران حسيني نداشت, کف و سوت زنان و هلهله‌کنان - که بيش از هر چيز صحنه حمله سپاهيان عمر سعد به خيمه هاي اباعبدالله را در عصر عاشورا تداعي مي‌کرد - به خيابانها ريخته بودند و با شعارهاي اهانت آميز به آموزه هاي اسلامي و تفکر حضرت امام خميني(ره)، خيابانهاي پايتخت را تخريب و به آشوب کشانند.

اين گروه در اين روز به دعوت و تحريک عناصر ضد انقلابي چون "نوري زاد"، شعارهاي خود را تندتر کرده و اين بار اصل نظام جمهوري اسلامي را نشانه گرفته بودند.

گام نهايي اين بيانيه ارائه راهکارهايي براي پايان دادن به فتنه گري است که در 5 بند مورد توجه قرار گرفته است. اين 5 بند پاياني با واکنشهاي متفاوتي همراه بود و سه گروه نسبت به آن واکنش نشان دادن. گروه اول برخي از نيروهاي ميانه و جمعي از چهره هاي جريان اصولگرا بودند که ساده لوحانه فريب خورده و از اظهار ندامت و پشيماني و ارائه راهکار براي حل مناقشات سخن گفتند.

گروهي ديگر جريان ضدانقلاب حامي موسوي بودند که خواسته هاي موسوي را نوعي مسامحه کاري و کوتاه آمدن از اهداف فتنه سبز خوانده و با نگاهي انتقادي به ين بيانيه مطالبات حداکثري خود براي مقابله با نظام اسلامي را مطرح ساختند.

گروه سوم جريان اصولگراي درون نظام اسلامي بود که بيانيه شماره را بي‌اهميت خوانده و آن را ترفند و فريبي براي منحرف کردن افکار عمومي ملت از دستاوردهاي بزرگ حماسه نه ده خواندند.

4 – تحريف واقعيات 9 دي

4-1- کم نشان دادن جمعيت: يکي از مهمترين اقدامات رسانه‌هاي فتنه القاء اين مساله بود که جمعيت قابل توجهي در اين روز شرکت نکرده‌اند. اين رسانه ها که چشمان خود را بر تصاوير ثبت شده توسط دوربينها بسته و از ذکر واقعيات اين حماسه بزرگ طفره مي‌روند جمعيت ميليوني اين روز را به دهها هزار نفر تقليل دادند!

سايت بي.بي.سي فارسي براي آنکه جمعيت ميليوني تهران در اين روز را بسيار محدود و چند هزار نفره نشان دهد چنين گزارش مي‌کند: «در تصاويري که شبکه خبر تلويزيون ايران از اين راهپيمايي پخش کرد، تظاهرکنندگاني ديده مي‌شدند که در ميدان انقلاب، چهارراه ولي عصر، ميدان ولي عصر و چند خيابان ديگر در اين منطقه تجمع کرده بودند.« [6]

و اين در حالي بود که جمعيت به هم پيوسته کيلومترها از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان آزادي را در برگرفته بود.

به عنوان مثال يکي از وبلاگهاي حامي فتنه مدعي مي‌شود: «برخي دوستان بياري تکنولوژي و ابزار محاسباتي مدرن، جمعيت امروز را فقط بيست هزار نفر برآورد کرده‌اند، چنانچه حتي جمعيت را ساده لوحانه 10 برابر آن فرض کنيم و بگوئيم 200 هزار نفر بوده اند»[7]

خبرگزاري آلمان كه چند ساعت پس از آغاز راهپيمايي مردم شهرهاي مختلف ايران از جمله شهر تهران سرانجام مجبور شد سكوت خود را بشكند، حضور گسترده اقشار مختلف مردم ايران را كه در واكنش به هتك حرمت روز عاشورا به خيابان‌ها آمدند، تظاهراتي دولتي قلمداد كرد.

اين خبرگزاري بدون اشاره به حضور ميليوني مردم سراسر ايران، با بيان اينكه "هواداران رئيس جمهوري ايران تظاهرات كردند" افزود: «صدها هزار نفر از هواداران "محمود احمدي‌نژاد " رئيس جمهوري ايران امروز چهارشنبه با نظارت دولت در نقاط مختلف كشور عليه مخالفان تظاهرات كردند«[8]

4-2- القاء دولتي بودن راهپيمايي: فتنه گران تلاش کردند تا با دولتي خواندن اين حماسه بزرگ از اعتبار آن بکاهند و آن را بي ارزش جلوه دهند. به عنوان نمونه مجيد محمدي جامعه شناس! فراري امروز و روزنامه نگاري مطبوعات زنجيره‌اي ديروز در يادداشتي که در سايت ضدانقلاب "راديو فردا" چند روز بعد از حماسه نهم دي درج کرده مي‌نويسد:

«در جمهوري اسلامي پس از تحکيم قدرت روحانيون و فتح منابع و دستگاه‌هاي دولتي، صنعتي براي نمايش مردمي بودن حکومتي که با سرکوب مخالفان خود شکل گرفته بود به تدريج پايه ريزي شد که تا کنون تداوم يافته است. اين صنعت عمدتا ... و مبتني است بر نمايش حضور خياباني بخشي از جامعه توده وار که کارمند بالقوه يا بالفعل حاکميت سياسي است... اين سازمان‌ها بر روي هم حدود دهها هزار کارمند فقط در شهر تهران دارند و کارکنان آنها موظف به تدارک تظاهرات دولتي و حضور در آنها به عنوان انجام وظايف اداري خود هستند. همه اين نهاد‌ها براي انجام وظايف خود که تظاهرات به نفع نظام يکي از آنهاست رديف‌هاي مشخص بودجه دارند که از آنها مي‌توانند براي چاپ پوستر، بروشور و پارچه‌هاي تبليغاتي، توزيع خوراکي (سانديس و تي تاپ و ديگر اغذيه سرد) و اياب و ذهاب (اجاره اتوبوس براي انتقال افراد از شهرستان‌هاي نزديک) استفاده کنند. اين امور چند دهه است به بخشي از فرايند تبليغات دولتي تبديل شده است و از همين جهت براي هيئت حاکمه و عوامل دولتي اموري غريب براي مقابله با دشمنان موهوم (رسانه‌هاي مستقل و خارجي) به نظر نمي‌آيند و حتي به آنها افتخار مي‌شود.« [9]

سايت بي.بي.سي فارسي نيز در گزارشي به بررسي تعدادي از روزنامه‌هاي بريتانيا در شماره‌هاي روز پنجشنبه، 10 دي 1388 پرداخته و در توصيف يکي از آنها مي‌نويسد: «تظاهرات دولتي روز چهارشنبه در روزنامه اينديپندنت هم منعکس شده که تحت عنوان "رژيم ايران با برگزاري راهپيمايي‌هاي گسترده در صدد مقابله با اعتراضات برآمد" مي‌نويسد که اتوبوس هاي دولتي دهها هزار تن را به مرکز شهر آوردند تا حکومت بتواند در برابر مخالفان قدرت نمايي کند. اين روزنامه مي‌نويسد که ادارات دولتي براي شرکت کارمندان در تظاهرات به آنان يک روز مرخصي دادند.» [10]

سايت ضدانقلابي جرس با مديريت عطاالله مهاجراني لندن نشين هم چنين ادعا مي‌کند: «شرکت سايپا در اين دعوت نامه به کارمندان خود اعلام کرده است که اتوبوس هايي براي انتقال آنان جهت شرکت در تجمع از سوي مديريت سايپا تعبيه شده است. در اين دعوت نامه ها ذکر شده که مدير عامل سايپا نيز در تجمع امروز شرکت خواهد کرد. قرار است کارمندان اين شرکت با اتوبوسهايي که مديريت سايپا تدارک ديده به تجمع دولتي امروز، منتقل شوند.» [11]

4-3- ادعاي سازماندهي افراد خارج از شهر تهران: ادعاي سخيف ديگر اين بود که جمعيت ميليوني حاضر در تهران جمعيتي بود که از ديگر شهرها به تهران آورده شده‌اند. اين در حالي است که با يک حساب و کتاب سرانگشتي معلوم مي شود براي جابجايي صدها هزار نفر چه مقدار اتوبوس و تدارکات لازم است! ضمن اينکه حماسه ميلويني ملت در نه دي تنها به پايتخت محدود نبوده بلکه حرکتي سراسري و فراگيري به پنهان تمام خاک ايران بود.

به اين ادعاي مضحک روزنامه "اينديپندنت" توجه کنيد: «ادارات دولتي براي شرکت کارمندان در تظاهرات به آنان يک روز مرخصي دادند و کودکان مدارس و طرفداران حکومت از شهرها و روستاهاي اطراف با اتوبوس به محل تجمع انتقال يافتند.» [12]

4-4- تحقير و توهين به ملت: فتنه گران آنقدر از حماسه بزرگ ملت عصباني بودند که براي کوچک کردن آن چاره‌اي جز توهين و تحقير و تمسخر ملت نداشتند. شبکه تلويزيوني فرانس 24 نيز که بعد از دستگيري کلوتيد ريس، يکي از اتباع فرانسه که به اتهام شرکت در اغتشاشات بعد از انتخابات در تهران دستگير شده، موضعي بسيار تند نسبت به ايران اتخاذ کرده است، در برنامه تحليل خود، مدعي شد که در بين راهپيمايان 9 دي، سانديس رايگان توزيع شده است! [13]

سايت بالاترين با انتخاب تيتري تمسخرآميز مي‌نويسد: «راهپيمايي پياده نظام گرسنگان حکومت در تهران که با پخش کيک و سانديس در ميان هموطنان گرسنه‌مان که براي رسيدن به تهران ساعتها در اتوبوسهاي دولتي بودند برگزار شد.» [14]

"محسن سازگارا" در فرداي 9 دي در برنامه راديويي خود مدعي مي‌شود: «راهپيمايي حکومتي ديروز است که ولو به زور متروي مجاني و تعطيلي مدارس و ادارات و دادن کيک و سانديس و اين روش ها يک تعدادي را جمع کردند که بيشتر به لشگر پشت سر خودشان روحيه بدهند، بچه ها دارند دقيق اندازه مي گيرند، برخي مي گويند 20هزار نفر، بعضي مي گويند 50هزار تا، بعضي مي گويند 100هزارتا، مهم نيست که چند نفرند. مهم اينست که ضربه اي که اين ها در عاشورا خورده اند از حرکت ميليوني مردم، کاملا نشان مي‌دهد که احتياج دارند که ولو با دروغ و حقه بازي و چاخان، به نيروي پشت سر خودشان روحيه بدهند که ما هم حضور داريم. و زمينه اي ايجاد کنند براي اين حرکت جديد خشونت ورزي شان. بچه‌هاي دانشگاه هنر آزاد در خيابان فلسطين تهران براي من نوشته‌اند که يک کساني از همين گروه‌هاي فاشيستي را آورده بودند که به دانشجوها فحش مي‌دادند و شعار مي‌دادند و بعد ديديم صدايشان قطع شد، رفتيم ديديم دارند زرشک پلو مي‌خورند. و براي يک نهار اينها را آورده‌اند و نمي‌دانم چقدر بهشان پول داده‌اند. دانشجوها به من گفته بودند که ما گريه کرديم به حال اينها که چرا بايد کساني انقدر مفلس باشند که با يک نهار بيايند به دانشجوي مملکت فحش بدهند. »[15]

4-5- مقايسه راهپيمايي ميليوني با تجمع فتنه گران در خرداد ماه: يکي از نکات جالب توجه اين بود که وقتي فتنه گران در برابر حضور ميليوني ملت کم آوردند، به ياد آوردند که بايد تلاش کنند تا حماسه نه دي را يا تجمعات هفته آخر خردادماه مقايه نمايند تا شايد بتوانند از اعتبار اين حماسه بزرگ بکاهند.

به عنوان نمونه هجونويس فراري حامي فتنه – ابراهيم نبوي – در همان شب نه دي دست به قلم شده و به مقايسه 9 دي و 25 خرداد پرداخته و چتين ادعا مي‌کند: «کلا جمعيت افراد قابل اندازه گيري است. اندازه‌ها هم مقايسه اي است. مثلا ديروز، بر اساس عکسها و فيلمهاي مختلف، جمعيت معترضان دولتي به اهانت به عاشورا، در يک فضايي به طول پانصدمتر و پهناي چهل متر ايستاده بودند و تظاهرات مي‌کردند. پنج ماه قبل در روز 27 خرداد همين مردم، در فضايي به پهناي چهل متر و طول پانزده کيلومتر ايستاده بودند و به انتخابات اعتراض مي‌کردند. سي سال قبل در همين محل، مردم در محلي به طول ده کيلومتر و پهناي چهل متر راه مي‌رفتند و گفته مي شد جمعيت مردم انقلابي يک ميليون تا دو ميليون نفر است. طبيعي است که اگر ما قبول کنيم که جمعيتي که در پانزده کيلومتر در روز 27 خرداد ايستاده است، تعدادشان دو ميليون نفر است، پس کساني که در پانصد متر ايستاده اند (با پهناي مساوي خيابان) تعدادشان مي‌شود پنجاه هزار نفر، يعني در بهترين حالت، ديروز جمعيتي حدود پنجاه هزار نفر، در حمايت از دولت به ميدان آمدند.» [16]

نکته قابل توجه در اين ميان اين بود که قبل از حماسه 9 ديماه که با مرکزيت ميدان انقلاب و از چهار جهت انجام شد و در محور اصلي از ميدان آزادي تا ميدان امام حسين (ع) (قريب به 15 کيلومتر) و محورهاي فرعي ميدان قزوين تا ميدان انقلاب، اميرآبادشمالي تا ميدان انقلاب و حتي برخي خيابانها و ميادين اطراف همچون ميدان وليعصر و بلوار کشاورز گسترش يافت، جريان فتنه مدعي بود که راهپيمايي 25 خرداد از ميدان انقلاب تا ميدان آزادي گسترده بوده است (همين فاصله نيز به گواه شاهدان عيني ادعايي بيش نيست!) اما از فرداي 9 دي خيلي زيرکانه با بسط و گسترش ادعاي خود مسير راهپيمايي 25 خرداد را از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان آزادي اعلام نمودند!؟

اين در حالي است که هيچ تصوير شفاف و دست کاري نشده‌اي از مسيري که فتنه گران ادعاي حضور جمعيت ميليوني در آن را دارند (همچون ميدان امام حسين، ميدان فردوسي، پل کالج، چهاراه وليعصر، ميدان انقلاب اسلامي، تقاطع اسکندري، نواب، يادگار امام و ... ) منتشر نشده است؛ تنها تصاوير منتشر شده يا مربوط به حدفاصل رودکي - بهبودي در زمان حضور ميرحسين موسوي و سخنراني اوست و يا مربوط به ميدان آزادي.

همين ادعا را "جواد اطاعت" در مناظره با دکتر زاکاني در برنامه "رو به فردا" تکرار کرد و مدعي شد که راهپيمايي خودجوش! 25 خرداد (که با صدور بيانيه موسوي و تبليغات تمام عيار رسانه‌هاي ضدانقلاب بيگانه و سايتهاي فتنه‌گر داخلي و خارجي اطلاع رساني شده بود) از ميدان امام حسين (ع) تا ميدان آزادي بوده است! [17]

"علي شکوري راد" عضو حزب منحله مشارکت نيز چندماه بعد در جمعي دانشجويي چنين ادعا نمود: «25 خرداد بدون امکانات دولتي بدون اتوبوس و بدون دادن سانديس برگزار شد. معتقدم جمعيت 9 دي عليرغم همه امکانات نصف جمعيت 25 خرداد هم نبود«[18]

4-6- تحريف بيانات سخنران مراسم: از ديگر حاشيه سازيهايي که در اين ميان خيلي بدان توجه شد، پرداختن به بخشي از اظهارات آيت الله علم الهدي سخنران راهپيمايي 9 دي بود. ايشان در بخشي از سخنان خود آشوبگران هتک حرمت کننده روز عاشورا را حيواناتي چون بزغاله و گوساله خواند که دست به فتنه گري زده اند. علم الهدي چنين گفت: «مردم قطره قطره خون خود را براي حاكم كردن ولايت فقيه داده‌اند و اكنون يك مشت بزغاله و گوساله دست به چنين فتنه‌گري‌هايي مي‌زنند.» [19]

اين بخش از سخنان و اين کلمات و عبارات توسط رسانه‌ها برجسته شد و بارها و بارها بازگو گرديد و در يادداشتها و تحليلهاي مختلف اين جريان مورد نقد قرار گرفت. از جمله موسوي در بيانيه شماره 17 خود با تحريف سخن آقاي علم‌الهدي در اين باره مي‌نويسد: «گوساله و بزغاله خواندن بخش عظيمي از جامعه و خش و خاشاک ناميدن آنان و مباح کردن خون عزاداران حسيني فاجعه‌اي است که هم اکنون توسط افرادي مشخص و صدا و سيما در جامعه رخ داده است.»

اين در حالي بود که سخنران مذکور تنها آشوبگران روز عاشورا و سران آنها را چنين ناميده بود. بلافاصله امام جمعه مشهد مقدس و عضو مجلس خبرگان رهبري نيز در نامه سرگشاده اي به ميرحسين موسوي به اتهامات مطرح شده عليه خود در آخرين بيانيه موسوي پاسخ داد. وي با اشاره به بخشي از بيانيه موسوي مبني بر اينکه چرا بخشي از جامعه را بزغاله و گوساله ناميدم، خاطرنشان کرد: «اين تعبير را خدواند در قرآن در دو آيه عنوان فرموده است، يکي در آيه 179 سوره مبارکه اعراف: "ولقد ذرانا لجهنم کثيرا من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها و لهم اذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون" در اين آيه کساني که دل دارند و فهم ندارند، چشم دارند و بصيرت ندارند، به چهارپايان تشبيه شده اند.»

عضو مجلس خبرگان رهبري تاکيد کرد: «آيا کساني که قدرت فهم امتياز اصل مترقي ولايت فقيه را ندارند و با آن دشمني مي ورزند و شعار عليه آن مي دهند، مصداق اين اشخاص نيستند.»

وي همچنين به آيه 43 و44 سوره فرقان اشاره و تصريح کرد: «"ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تکون عليه وکيلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا کالا نعام بل هم اضل سبيلا" در اين آيه هم کساني که هواي نفس خود را معبود خود قرار دهند، به انعام و چهارپايان تشبيه شده‌اند. آيا کف و سوت زنهاي روز عاشوراي حسيني با آن قيافه‌هاي منکر مصداق اين اشخاص نيستند؟»[20]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت ها:

[1] - "متن پياده شده روز چهارشنبه ۹ دي ۱۳۸۸"، سايت محسن سازگارا، 9/10/88.
[2] - "فردا (پنجشنبه) تمام خيابانهاي ايران را سرتاسر به رنگ سبز در خواهيم آورد"، وبلاگ چودن کله، 9/10/88.
[3] - "اطلاعيه محسن سازگارا و محسن مخلباف"، سايت محسن مخملباف، 9/10/88.
[4] - "تظاهرات مزخرف رژيم تمام شد. حالا نوبت ماست"، وبلاگ راه سبز اميد، 9/10/88.
[5] - "پنجشنبه روز محکوميت کشتار عاشورا، ..."، پايگاه اطلاعاتي شهداي مظلوم سبز، 9/10/88.
[6] - "اعتراض هواداران حکومت به وقايع روز عاشورا در ايران"، سايت بي.بي.سي فارسي، 9/10/88.
[7] - "مراسم امروز يک خودزني آشکار بود"، وبلاگ سهرابستان، 9/10/88.
[8] - خبرگزاري فارس، کدخبر: 8810091506، 9/10/88.
[9] - "صنعت دولتي تظاهرات در جمهوري اسلامي ايران "، سايت راديو زمانه، 27/10/88.
[10] - "تايمز: بهت زده از زندگان، بيمناک از مردگان"، سايت بي.بي.سي فارسي،10/10/88.
[11] - "دعوت نامه براي حضور اجباري در راهپيمايي خودجوش"، سايت جرس، 9/10/88.
[12] - "تايمز: بهت زده از زندگان، بيمناک از مردگان"، سايت بي.بي.سي فارسي،10/10/88.
[13] - "اولين واکنش ضدانقلاب به حضور گسترده مردم"، سايت الف، 10/10/88.
[14] - "ما پدر در پدر سانديس خوريم! "، سايت شبکه ايران، 4/11/88.
[15] - "متن پياده شده روز پنجشنبه ۱۰ دي ۱۳۸۸"، سايت محسن سازگارا، 10/10/88.
[16] - ابراهيم نبوي، "کفن پوشان نيم درصدي"، سايت جرس، 10/10/88.
[17] - " مشروح مناظره اطاعت و زاکاني در برنامه رو به فردا"، سايت جهان نيوز، 25/10/88.
[18] - "مشروح پرسش و پاسخ دانشجويان با وحيد جليلي و علي شکوري راد در دانشگاه علم و صنعت"، سايت جبهه نيوز، 2/3/89..
[19] - روزنامه کيهان، 10/10/88، ص 3.
[20] - "بحث گوساله در نامه علم الهدي به ميرحسين"، سايت عصر ايران، 13/10/88

 

منبع: مشرق نیوز

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo