شهید آوینی
كتاب‏شناسى ولايت فقيه (2)

اسماعيل محمدى كرمانشاهى

اشاره:

بخش اول اين كتابشناسى در شماره‏24 مجله حضور به چاپ رسيده است و اينك بخش تكميلى آن به نظر خوانندگان گرامى مى‏رسد. خوانندگان عزيز توجه دارند كه فهرست كتابشناسى در هر رشته‏اى به علت تحقيقات روزافزون و وسعت انتشارات مراكز گوناگون همواره در حال توسعه و تكميل است.

كتب مستقل؛ فارسى:

220- بحث ولايت فقيه، متون فقهى فارسى، ج 4 و 5 از مجموعه بحث ولاية الفقيه معاونت‏انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك، 1269 ص، تعداد محدودى از اين نسخ به صورت كپى تكثير شده است.

221- تحليلى نو و عملى از ولايت فقيه، محمد رضا اكبرى، پيام عترت، 1377، 180 ص، كتابخانه تخصصى دبيرخانه مجلس خبرگان.

222- تحول تاريخى‏انديشه ولايت فقيه، مركز تحقيقات استراتژيك، 1373 رحلى، 307ص، كتابخانه خبرگان، (تكثير به صورت زيراكس ومحدود) .

223- تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، نهضت آزادى ايران، رقعى، 156ص (بى‏تا) . كتابخانه خبرگان.

224- پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه، قسمت اول، آيت‏الله مصباح يزدى معاونت‏سياسى تيپ 83 امام جعفر صادق (ع)، رقعى، 16ص، كتابخانه خبرگان.

225- پاسخ به شبهاتى پيرامون ولايت فقيه، على شيرازى، قم، دارالصادقين 1377، وزيرى، 113 ص، كتابخانه خبرگان.

226- پرسش و پاسخ در ارتباط با ولايت فقيه، ح. اسكندريان، انتشارات انصار.

227- پيشينه تاريخى ولايت فقيه، احمد جهان بزرگى، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى 1377، پالتويى، 48ص، كتابخانه خبرگان.

228- جايگاه ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، پايان نامه كارشناسى ارشد، مدرسه عالى شهيد مطهرى نويسنده: سيد محمد تقى شاكرى، استاد راهنما: دكتر حسين مهرپور، استاد مشاور: آيت... سيد محمد حسن مرعشى، سال تحصيلى 75/74. (ص 28- 144) . كتابخانه خبرگان.

229- حكمت‏حكومت فقيه، حجت‏الاسلام والمسلمين حسن ممدوحى، مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، وزيرى، 150ص. كتابخانه خبرگان.

230- حوزه عملكرد ولايت فقيه در تصميم‏گيريهاى سياسى، پايان نامه كارشناسى ارشد پيوسته، نويسنده: سيد محمد موسوى بيوكى، استاد راهنما: آيت... ابراهيم جناتى، استاد مشاور: دكتر حميد بهرامى احمدى، اسفند1371، 493ص، كتابخانه خبرگان.

231- چهارگفتار در مبانى فقهى و كلامى ولايت فقيه، تاليف: غلامرضا مصباحى مقدم - احد فرامرز قراملكى، غلامحسين الهام و عابدين مومنى، مركز رسيدگى به امور مساجد رقعى، 105ص، كتابخانه خبرگان.

232- ذكرى (4)، محمد جواد ارسطا، مركز فرهنگى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى، (بى تا) رقعى، 112ص، كتابخانه خبرگان. (شامل مباحث ولايت مطلقه فقيه) .

233- شوون و اختيارات ولايت مطلقه فقيه، هادى توكلى، سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، 1369. (نرم افزار پايان‏نامه‏هاى كشور)

234- قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى (ره)، بهرام اخوان كاظمى، شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، 1377، 253ص. كتابخانه خبرگان.

235- ولايت فقيه، آيت‏الله محمد هادى معرفت، قم، موسسه فرهنگى انتشاراتى "التمهيد" وزيرى، 230ص، كتابخانه خبرگان.

236- ولايت فقيه تحليل صراط‏المستقيم، سيد مهدى نيارئيس، قم موسسه فرهنگى انتشاراتى ائمه، 1376، پالتويى، 63ص، كتابخانه خبرگان.

237- ولايت فقيه، قدرت و نظارت از ديدگاه امام خمينى، پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه شهيد بهشتى، محمد باوى، استاد راهنما: دكتر باقر حشمت زاده، استاد مشاور: داوود فيرحى، بهمن 1376، 196ص.

238- ولايت فقيه - مبانى، ادله و اختيارات، مهدى هادوى تهرانى، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى، 1377، رقعى، 148ص، ك خبرگان.

239- ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، ع - سياه پوش، تهران، انتشارات عفيف، وزيرى، 48ص، (بى تا)، (ويژه نوجوانان)

240- ولايت فقيه و نظرات برخى از فقهاى بزرگ درباره آن، پايان نامه كارشناسى ارشد از دانشگاه تهران، على رضا هدايى، استاد راهنما: حسين گوگانى، 1370. نرم افزار پايان نامه‏هاى كشور.

241- ولايت فقيه نظريه سياسى جمهورى اسلامى ايران، پايان نامه كارشناسى ارشد از دانشگاه تربيت مدرس، بهرام درولى، استاد راهنما: عباس منوچهرى، 1375ش، 243ص (نرم افزار پايان نامه‏هاى كشور) .

242- نظام ولايت فقيه و روابط بين‏الملل پايان نامه كارشناسى ارشد از دانشگاه تهران، رضيه موسوى فر، استاد راهنما، نجف قلى حبيبى، 1373، 370ص، (نرم افزار پايان‏نامه‏هاى كشور) .

كتب غير مستقل/ فارسى:

243- اقتصاد اسلامى، آيت الله نورى همدانى، دفنر نشر فرهنگ اسلامى، 1366، رقعى، ج 1، ص (92- 95) و ص (111- 114) . كتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)

244- امانتدارى و امانتداران الهى در نهاد ولايت، ع - اميرى تنكابنى، ناشر مولف، 1377، رقعى، ص (57- 78)

245-انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى (ره) كاظم قاضى زاده با همكارى سعيد ضيايى فر، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، 1377، وزيرى، ص (153- 239)

246- انقلاب اسلامى و ريشه‏هاى آن (ماخذ شناسى توصيفى)، نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاهها، 1374، وزيرى، ص (275- 279) . كتابخانه تاريخ و خبرگان.

247- پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقى مصباح يزدى، قم، انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1377، رقعى، ص (45- 81) . كتابخانه خبرگان.

248- پژوهشى نو پيرامون انقلاب اسلامى، حميد دهقان، قم، موسسه انتشارات مدين 1377، ص (192- 199) . كتابخانه خبرگان.

249- بحث تفكيك قوا در متون فارسى و عربى/ از سرى متون‏انديشه اسلامى (8)، ج‏2، معاونت‏انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك، 1374، رحلى (770ص) . كتابخانه خبرگان.

250- بحث قانون گذارى در متون فارسى و عربى، از سرى: متون‏انديشه اسلامى (6)، ج‏2، معاونت‏انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك ، شهريور 1374، ص (105- 478)

251- بررسى تطبيقى مبانى مشروعيت‏حكومت مبتنى برقرارداد اجتماعى و اسلام پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق عليه السلام

نويسنده: كاظم جلالى، استاد راهنما: دكتر محمود سريع القلم، استاد مشاور: سيد احمد علم‏الهدى و دكتر كاووس سيد امامى، 1372 (آبان)، ص (191- 252) . كتابخانه خبرگان.

252- تازه‏هاى‏انديشه - خبرگان رهبرى، معاونت امور اساتيد و معارف اسلامى، 1377 پالتويى، ص (54- 60) مبحث‏خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه، محمد جواد ارسطا كتابخانه خبرگان.

253- تاثير عدم اجراى قانون اساسى مشروطه و نقش آن در تحول‏انديشه و مواضع روحانيت ايران، از (1320- 1343) پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه تهران، نويسنده: محمد كيانوش راد 1374، كتابخانه خبرگان.

254- تاملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى، به اهتمام: موسى نجفى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1375، وزيرى، ج‏2، ص (369- 446)، مبحث: رسالة فى ولاية الحاكم فقيه - آية الله العظمى آقا نجفى اصفهانى، ترجمه: دكتر مليح - السادات فردانى، كتابخانه خبرگان.

255- جمهوريت و انقلاب اسلامى (مجموعه مقالات) سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1377، وزيرى، ص (607- 619)، مقاله: جايگاه جمهوريت در نظام حكومتى ولايت فقيه، جاويد روستايى كتابخانه خبرگان.

256- حاكميت دينى، نبى الله ابراهيم زاده آملى، اداره آموزشهاى عقيدتى سياسى نمايندگى ولى فقيه در سپاه، 1377ش، وزيرى، ص (95- 195) . كتابخانه خبرگان.

257- حقوق اساسى، دكتر شمس‏الدين عاملى، تهران، مشكوة، 1374، وزيرى ص (138- 151) . كتابخانه دفتر همكارى حوزه و دانشگاه.

258- حكمت و حكومت، مهدى حائرى تهرانى، رقعى، ص (177- 120) .

259- حكومت اسلامى، على عطايى، نشر خرم، 1377، رقعى، ص (153- 172)، كتابخانه خبرگان.

260- خطوط كلى‏انديشه‏هاى سياسى امام خمينى (ره) مركز تحقيقات استراتژيك پاييز 1373، رحلى، ج 1، ص (211- 319) و (407- 419) . كتابخانه خبرگان (كتاب به تعداد محدود تكثير شده است) .

261- سيماى حكومت اسلامى در مطبوعات (مجموعه 10جلدى) دبيرخانه مجلس خبرگان، نسخه فتوكپى شده (از بهار 75 تا تابستان 77) .

262- دين و دولت، على ربانى گلپايگانى، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى، 1377 ص (122- 170) . كتابخانه خبرگان.

263- دين و سياست از ديدگاه امام خمينى، ص (71- 346) .

264- ره توشه راهيان نور، ويژه بوستان ولايت، سطح جوانان، تابستان 1377 دفتر تبليغات اسلامى حوزه عليمه قم، وزيرى، ص (323- 361) .

مبحث: جوان و ضرورت شناخت ولايت فقيه، كتابخانه عمومى دفتر تبليغات اسلامى.

265- سيماى‏انديشه اسلامى در مجلات ايران، معاونت‏انديشه اسلامى مركز - تحقيقات استراتژيك، قم، 1372، ص (از 58 تا 71) ص (61- 65) . كتاب در تعداد محدودى به صورت فتوكپى تكثير شده است. كتابخانه خبرگان.

266- طرحى نو در تدريس عقايد اسلامى، حجج اسلام امامى و آشتيانى، سازمان تبليغات اسلامى 1366، وزيرى، ص (321- 333) .

267- فقه سياسى اسلام، ابوالفضل شكورى، 1361، وزيرى، ص (256- 266) .

268- فلسفه آزادى از ديدگاه اسلام، محمد على نعمت اللهى، پايان نامه كارشناسى ارشد پيوسته دانشگاه امام صادق (ع)، استاد راهنما: دكتر احمد بهشتى، استاد مشاور: آيت الله سيد حسن مصطفوى تير ماه 1373، ص (145- 158)، مبحث: فلسفه سياسى اسلام، كتابخانه خبرگان.

269- فلسفه سياست، از سرى: سلسله دروس‏انديشه‏هاى بنيادين اسلام، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1377، وزيرى، ص (165- 224)، كتابخانه خبرگان.

270- فلسفه سياسى فارابى، محمد منصور نژاد، پايان نامه كارشناسى ارشد از دانشگاه تهران، استاد راهنما: مصطفى محقق داماد، 1374.

(نرم افزار پايان نامه‏هاى كشور)

271- قدرت سياسى در حقوق اساسى ايران، محمد جواد ارسطا، پايان نامه كارشناسى ارشد، استاد راهنما: دكتر گرجى، استادان مشاور: دكتر قاضى و دكتر سالار نصرى، 1373 ش، ص (77- 170) و (325- 414)، مركز تحقيقات استراتژيك، ضمنا اين پايان نامه تحت عنوان "مهار قدرت سياسى در حقوق اساسى ايران و اسلام" نيز تكثير شده كه داراى‏اندكى تغييرات مى‏باشد، كتابخانه دفتر همكارى حوزه و دانشگاه و خبرگان.

272- گزيده انقلاب اسلامى و ريشه‏هاى آن، عباسعلى عميد زنجانى، تهران كتاب طوبى، 1374 ه. ش، وزيرى، ص (62- 66) . كتابخانه تخصصى تاريخ

273- مباحث نظرى حكومت اسلامى در مطبوعات ايران، مركز تحقيقات استراتژيك 1373، ج/مهر74- (به صورت فتوكپى شده در تعداد محدودى تكثير شده است) . ك خبرگان تعداد مجلات (3) .

274- مباحث نظرى حكومت اسلامى ولايت در مطبوعات، مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، مجموعه‏5 جلدى از سال (1358 تا 1374) .

275- مبانى فلسفى دولت‏يا بررسى نظرى و ساختارى نهادهاى جمهورى اسلامى ايران پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه تربيت مدرس، نويسنده: مصطفى مصلح زاده، استاد راهنما: دكتر احمد نقيب زاده، استاد مشاور: دكتر منوچهر محمدى، بهمن 1370، ص (125- 130) .ك خبرگان.

276- مبانى مشروعيت نظام سياسى در اسلام، محمد رضا مرندى، تهران، موسسه انتشاراتى عطا، 1376، وزيرى، ص (90- 198) شامل مباحث‏حاكم اسلامى از ديدگاه اهل سنت و شيعه، ك خبرگان.

277- مرونت در اسلام، مير مختار مير شفيعى لنگرى، پايان نامه كارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق عليه‏السلام، استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمين محمد على تسخيرى، استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمين حسن مصطفوى، مهر 1369، ص (149- 174) نرم افزار پايان نامه‏هاى كشور، ك خبرگان.

278- مقالات حقوقى، دكتر ابوالقاسم گرجى، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ج‏2، ص (294- 299)، كتابخانه دفتر همكارى حوزه و دانشگاه.

279- مقايسه نظام دموكراتيك و نظام ولايت فقيه از ديدگاه فطرت انسانى، پايان نامه كارشناسى ارشد از دانشگاه امام صادق عليه السلام، نويسنده: محمد صادق حسينى كجانى، 1374، ص (105- 169) (نرم افزار پايان نامه‏هاى كشور) استاد راهنما: احمد علم الهدى، استاد مشاور: دكتر سيد اكبر احمدى و كتابخانه خبرگان.

280- نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، محسن كديور، تهران، نشر نى، رقعى (در صفحات مختلف)، كتابخانه خبرگان.

281- نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پايان نامه كارشناسى ارشد از دانشگاه تهران، نويسنده: حسين حسين نژاد، استاد راهنما: عباسعلى عميد زنجانى، 1375، نرم افزار پايان نامه‏هاى كشور.

كتب عربى/ مستقل:

282- بحث ولايت فقيه از شيخ صدوق تا سيد محمد مجاهد، معاونت‏انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك، 338ص. (تعداد محدودى به صورت فتوكپى تكثير شده) .

283- بحث ولايت فقيه - مجموعه متون فقهى عربى از محقق نراقى تا امروز، معاونت‏انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك، پاييز 1373.

ج‏1، 784 ص

ج‏2، 830 ص

(در نسخه‏هاى محدود به صورت كپى تكثير شده است) .

284- بحث ولايت فقيه در متون فقهى، معاونت‏انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك، زمستان 1374، رحلى 518ص

(در نسخه‏هاى محدود به صورت كپى تكثير شده است) .

285- ثلاث رسائل ولاية الفقيه (العوائد والفوائد دروس الاعلام و نقدها) العلا مدالمحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخمينى موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى، وزيرى، 154ص، كتابخانه خبرگان.

كتب عربى/ غير مستقل:

286- ادارة العمل الاسلامى - الادارة التى لاتعرف الهزيمه، عباس نورالدين، دارالمداد، بيروت 1995 م، وزيرى، ص (78- 85) .

287- الاسس السياسية، المذهب الواقعى، الشيخ الركابى، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامى، 1370 ش، وزيرى ص (274- 325) و (341- 344) . كتابخانه دفتر همكارى حوزه و دانشگاه .

288- تطور الفكر السياس من الشورى الى ولاية الفقيه، احمد الكاتب، 1997 م، رحلى، ص (277- 447)، كتابخانه خبرگان (نسخه فتوكپى شده) .

289- دراسات و بحوث فى التاريخ و الاسلام، العلامه المحقق السيد جعفر مرتضى العاملى، مركز جواد، ج 4، ص (9- 31)، كتابخانه خبرگان.

290- دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين الخوارج و الشيعه، د. احمد محمد احمد جلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه، الرياض، 1408 ق، وزيرى ، ص (211- 216) . كتابخانه تخصصى تاريخ اسلام و ايران.

291- الشيعه الاماميه والاثنى عشريه فى ميزان الاسلام، ربيع بن محمد السعودى مكتبة ابن تيميه، القاهره و مكتبة العلم، جده، 1414 ق، وزيرى ص (205- 208)، كتابخانه تخصصى تاريخ.

292- الشيعه والتصحيح (مع الدكتور موسى الموسوى فى كتابه الشيعه و التصحيح) تاليف: الدكتور علاء الدين السيد امير محمد القزوينى، الغدير، بيروت، 1415ق، ص (208- 3 22)، كتابخانه تخصصى تاريخ.

293- الفقهاء حكام على الملوك (علماء ايران من العهد الصفوى الى العهد البهلوى) سعد الانصارى، دارالهدى، 1406 ق، وزيرى، ص (407- 415) و ص (441- 446)، كتابخانه دفتر همكارى حوزه و دانشگاه.

294- فى النظام السياسى للدولة الاسلاميه، د. محمد سليم العوا، دارالشروق القاهره - بيروت، 1410 ق، وزيرى، ص (274- 287)، ك خبرگان.

295- نظام الحكم والاداره فى الاسلام، الشيخ محمد مهدى شمس الدين، قم، دارالثقافه، 1411 ه . ق، وزيرى، ص (416- 420)، كتابخانه خبرگان.

مجله حضور شماره 26

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo