شهید آوینی
 
"حکمت متعالیه و ملاصدرا" به زبان آلمانی منتشر می شود
کتاب "حکمت متعالیه و ملاصدرا" تألیف آیت الله سید محمد خامنه ای به زبان آلمانی منتشر می شود.

کتاب "حکمت متعالیه و ملاصدرا" تألیف آیت الله سید محمد خامنه ای کتابی ساده و روان درباره حکمت متعالیه صدرالمتألهین است.

در این کتاب مؤلف ابتدا به شخصیت و زندگی ملاصدرا پرداخته و آثار و تحقیقات این فیلسوف شیرازی را معرفی کرده، سپس به تحلیل، نقد و بررسی زندگانی ملاصدرا پرداخته است.

در دفتر دوم این کتاب مکتب فلسفی ملاصدرا تحلیل شده است.

وجود شناسی، شناخت شناسی، نفس و رستاخیر، هرمنوتیک و تفسیر از مسائل فلسفی است که در این بخش تحلیل و تجزیه می شود.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo