شهید آوینی
 
کتاب " اندیشه اسلامی معاصر کجاست؟" منتشر شد
کتاب "اندیشه اسلامی معاصر کجاست؟" به قلم محمد آرکون از سوی انتشارات دار الساقی لبنان در 197 صفحه منتشر شده است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ادب وهنر، محمد آرکون در کتاب " اندیشه اسلامی معاصرکجاست؟ " به بررسی آراء غزالی و ابن رشد می پردازد.

هدف از نگارش این کتاب بیان تفاوتهای جدی و مناظرات فکری تاریخ اسلام در دوران شروع و کلاسیک آن از یک سو و بیان وضعیت فکر معاصر اسلامی از سوی دیگر است.

اگر چه آرکون از تفکرات این دو فیلسوف بزرگ اسلامی یعنی ابن رشد و غزالی بهره ای نبرده است، اما سعی در تبیین جایگاه فکری آنها و تطبیق این تفکرات در عصر کنونی دارد.

وی در این کتاب یاد آور شده است که تفکرات و شیوه های معرفتی این دو اندیشمند سبب پیشرفت و ترقی عصرهای کنونی شده است، چرا که روح فکری  ابن رشد و غزالی در بحث درباره حقیقتی که امروزه الهام برای ماست، بسیار جدی بوده است.

آرکون در این کتاب با مثالی واضح و علمی به چگونگی ارتباط گذشته و انقطاع آن در زمان کنونی می پردازد.

در این کتاب نویسنده قبل از آنکه به خودش اجازه دهد تا نتایج کلی یا احکام فلسفی را استخراج کند به متدلوژی تاریخی- زیست شناسی درونی اشاره می کند تا از این شیوه مقارن و محسوس بهره گرفته و کلام برخی که اسلام را در ویژگیهای ثبوتی و جوهری به نژاد پرستی نزدیک می کنند، رد کند.

وی در این کتاب سعی در رد مسئله اسطوره یا ایدئولوژی که متفکران اولیه درباره اسلام شایع کرده اند، دارد.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo