شهید آوینی
 
مؤسسات اسلامی نقشی اساسی در اشاعه اسلام دارند

در همایش " گروههای قرآنی؛ اهداف و افقها" که در مغرب برگزار شد، شرکت کنندگان به نقش مهم مؤسسات و سازمانهای اسلامی اشاره و اظهار داشتند: گروههای قرآنی علمداران معرفت و اخلاق اسلامی هستند.

به نقل از نسیج، وزارت اوقاف و امور اسلامی مغرب همایش علمی با عنوان" گروههای قرآنی؛ اهداف و افقها" را با مشارکت علما و فقهایی از کشورهای اسلامی و آفریقایی از 31 اردیبهشت آغاز و 2 خرداد به پایان رساند.

احمد توفیق وزیر اوقاف و امور اسلامی مغرب در این همایش اظهار داشت: از دوران فتوحات اسلامی مغرب نقشی اساسی در اشاعه اسلام داشته است و اینک گروههای قرآنی و مدارس علمی قرآن همچون علمداران اخلاق و معرفت اسلامی سعی در پیشبرد اهداف اسلامی دارند.

توفیق گفت: گروههای قرآنی بهترین گروه برای معرفی قرآن و آشنا کردن جوانان با این تعالیم الهی هستند، آنها باید به گونه ای که مقبول گروههای سنی مختلف است، برنامه های خود را به خوبی ارائه دهند.

وی افزود: مؤسسه ها و سازمانهای اسلامی به منظور اشاعه اسلام و تبیین جایگاه این دین در میان غیر مسلمانان نقشی اساسی دارند که با توجه به وظایف و نقش خود به ساماندهی امور اسلامی می پردازند.

در همایش سه روزه " گروههای قرآنی؛ اهداف و افقها" علما و فقهایی از کشورهایی چون مغرب، موریتانی و سنگال حضور داشته و به ارائه مجموعه ای از تحقیقات و پژوهشهای خود به منظور آموزشهای قرآنی، تاریخ آن و شیوه های تربیتی و آموزشی به طور کلی پرداختند.

این همایش مسائلی چون آموزش قرآن؛ شیوه ها و روشها، گروههای قرآنی مغرب بیان احکام فقهی، ارائه افق و دید قرآنی مطلوب، حفظ قرآن کریم در مدارس و نتایج حاصل از آن را مورد بررسی قرار دادند.
 

منبع:خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo