بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

پيام‎ رهبر معظم انقلاب خطاب‎ به‎ ملت‎ ايران‎

27 / 01 / 1382
بسم الله الرحمن الرحيم

ملت‎ شريف‎ و عزيز ايران‎
گزارش‎ هايي‎ كه‎ از كشور مسـلمـان‎ و بـرادر عراق‎ مي‎‎ رسد حاكي از وخامت‎ وضـع‎ مـردم‎ و فقد اوليات‎‎ زندگي‎ است كه‎‎ به دنبال‎ تخريـب‎ منابع‎‎ حياتي‎ اين‎ ملت‎ با بمبارانهاي‎ وسيـع توسط مهاجمان‎‎ پديد آمده‎ و تلفـات‎ سنـگيـن انساني‎ و آلوده‎‎ سازي‎ محيط زيست‎ و ضربه بر اقتصاد و منابع‎ ان‎ كشور را موجب‎ گـشتـه‎ و مشكلات‎ فـراوان‎‎ روحـي‎‎ و جـسمـي و هـزاران مجروح‎ و معلول‎ و يتيم‎ و بي‎خانمان‎ به‎ جـاي‎ گذاشته‎ است‎.
مشاهده‎‎‎ گوشه هايي‎ از اين‎ صحنه هاي‎ فـجيـع‎ در سيما, كوهي‎ از غم‎ واندوه‎بـر جـان‎ هـر آزاده‎ اي‎ مي‎ گذارد. تلخ‎ تر اينكه‎ اين‎‎ مصائب‎ سنـگيـن و فقـر و درماندگي‎‎‎ بر مردمـي وارد مـي شـود كـه‎ از جمله‎ ثروتمندترين‎ كشورهـا و داراي‎ ذخـائر فراوان‎ مادي‎‎ و معنوي هستند.
اينجانب‎ با قلبي‎ مالامال‎ از حزن‎ و ماتم‎ و با استغاثه‎‎ به خداونـد ذوالجـلال‎ والاكـرام‎ بـراي‎‎ نصـرت‎ ايـن‎‎ مـظلـومـان , همـدردي, رسيدگي‎‎, همبستگي و اهتمام‎ به‎ رفع‎ مشكلـات‎ حياتي‎‎ مردم‎ شريف‎ عراق‎ را وظيفه‎ اي‎ اسلامـي وانسانـي‎ ميـدانـم‎ و از شمـا ملـت‎ شـريـف‎ مي‎خواهم‎‎‎ به‎‎ اين‎ وظيفه مهم اقدام كـنيـد و به‎ يـاري‎ بـرادران‎‎ و خـواهـران مـظلـوم‎ و ستمديده‎ خود بشتابيد و كمـك‎هـاي‎ مـالـي‎ و انساني‎‎ خود را براي‎ كمـك‎ رسـانـي بـه‎ طرز متناسب‎ و محترمانه‎‎‎ , به وسيله مـتصـديـان‎ اين‎‎ كار در اختيار آنان قرار دهيد.
از دولت‎ محترم‎‎ مي‎‎ خواهم كه‎ بـا تـرتـيبـي درست‎‎‎ , كمك‎ هاي‎ مردم‎ را دريافت و با سرعت و سازمان‎ مناسب‎ به‎ مردم‎ عراق‎ برسـاننـد و تامين‎ نيازهاي‎ اوليه‎ حيـاتـي‎‎ و دارويـي و درمان‎‎ مجروحان را در اولويت‎ قرار دهند. از خداوند بزرگ‎ , رفع‎ گرفتاري‎ و محنـت‎ از ملت‎ عراق‎ و خذلان‎‎ دشمنان اسلام‎ و قطع‎ يـد متجاوزان‎ را خواستارم‎ .

سيدعلي‎ خامنه‎ اي‎
27 / 01 / 1382

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved