بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

پيام مقام معظم رهبرى به اجلاس سراسرى نماز
15 / 6 / 80

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان كه از سوئى گاه مظهربرترين و زيباترين حقايق هستى است, از سوئى ديگر, گاه محل بروز زشتيها و پستيهاى بى همانند نيز ميگردد.اگر درجائى و زمانى او را مظهرآگاهى و محبت وفداكارى ياخردمندى وآفرينندگى و پيشرفت در عرصه هاى تعالى, يا آيت شوق و شورو اميدمى بينيم, درجائى و زمانى ديگر او را دچار غفلت و كينه و خودخواهى,يا جهل و عادت وركود, ياسستى و نوميدى و بدبينى مشاهده مى كنيم.
اين عنصر با استعداد, مى تواند برترين موجودگيتى تا پست ترين پديده هستى گردد.او مجهز به همه ابزارهاو زمينه هاىتعالى و تكامل معنوى و مادى, آفريده شده است.
سرشت او, نيك و راه نيكى به روى او باز است.خرد و قدرت برتصميم گيرى و انتخاب,دوبال تواناى اويند.و رسولان الهى راهنمايان و اميددهندگان و كمك كنندگان به او.
اما او با اين حال مى تواند تسليم ضعفها و هوسها و خود خواهيها يا جهلها و غفلتها و عادتهاى خود شود و خود را از همه آن بشارتها و اميدها و معراجها محروم سازد.اين همان است كه آن را بايد ((فسادپذيرى انسان))ناميد و همان است كه در عمر دراز بشريت و نيز در عمر هر يك از آحادبشر, بزرگترين مصيبت او و خطرناكترين تهديد او بشمار رفته است و ميرود.
براى پيشگيرى و نيز درمان اين آفت بزرگ,دين خدا ((ذكر))را به انسان آموخته است ذكر يعنى حقيقت را به ياد آوردن, خود را در برابر خدايافتن, به او گوش سپردن و به او دل دادن.
يعنى از دلمشغوليهائى كه آدمى را اسير وسوسه هوسها مى كند, يا ميل به برترى جوئى و كين ورزى و آزمندى او را ارضا ميسازد, خود را رها ساختن, يعنى او را از جهنمى كه براى خود فراهم كرده است, به بهشت صفا و انس و بهجت و امن بردن.
ونماز با تركيب هماهنگ دل و زبان و حركت, نابترين و كاملترين نمونه و وسيله ذكر است.
انسان در زندگى شخصى اش, گاه براثر محنتها و شدت هاو مصيبتها ودرزندگى جمعى اش گاه با حوادث تحول آفرين مانند حركت عمومى به سوى جهاد يا انفاق يا كمك به نيازمندان,به عامل ذكر نزديك ميشود, و گاه با سرگرميهاى هوس آلود و غرق شدن در سرخوشى و اشرافيگرى و عيش بارگى, از آن دور ميافتد عنصرى كه ميتواند درهمه اين احوال او را به بهشت((ذكر)) نزديك يا نزديكتر كند,نماز است.
نماز در حالات آمادگى روحى, به آدمى عروج و حال و حضور بيشتر مى بخشد و در حالات غفلت و ناآمادگى, در گوش او زنگ آماده باش مينوازد و او را به آن وادى نورانى نزديك مى سازد.
لذا نماز در هيچ حالى نبايد ترك شود.درعين شدت و محنت, در بحبوحه ميدان جهاد, در هنگام فراغ و آسايش وحتى در ميان محيط لجنآلودى كه انسان با هوسها و كينه ها و شهوت ها و خود خواهيها, پيرامون خود پديد آورده است نماز يك شربت مقوى و شفابخش است,بايد آن را با دل و جان خود نوشيد و از هر نقطه كه در آن واقع شده ايم يك گام يا يك ميدان به بهشت رضوان نزديك شد.
ازاين روست كه نه حى على الجهاد و نه حى على الصوم و نه حى على الانفاق, نگفته اند ولى در هر روز بارها سروده اند:حى على الصلاه.
دردوران انقلاب و جنگ تحميلى, نماز ما رادر حركتمان مصممتر و نيرومندتر ميكرد,و امروز كه خطر غفلت و عيش بارگى و آرزوهاى حقير و تنگ نظرانه و عادتها و روزمرگيها ما را تهديد ميكند, نماز به ما مصونيت مى بخشد و بن بستهاى پندارى را مى شكند و راه مارا روشن و افق را درخشان ميسازد.
اين تنها برگى از كتاب مناقب نماز است و همين براى به راه انداختن حركتى جدىتر از گذشته ميتواند انگيزه اى ژرف و كارآمد پديد آورد.
همه بايد دراين حركت بزرگ كه شايسته است جهاد ناميده شود,خود را ملتزم و متعهد بدانند, علماى دين, روشنفكران,هنرمندان, جوانان, پدران و مادران و همسران,دارندگان منبرها و رسانه ها, نويسندگان و بيش از همه مسئولان بخشهاى حكومتى مانند, وزارتهاى آموزش و پرورش,علوم و فنآورى, ارشاد,صدا و سيما, سازمانهاى تبليغاتى,مراكز توليد سينمائى, پژوهش گاهها, مديرانى كه نيروى انسانى كلانى در قبضه امرو نهى آنهايند, مانند, نيروهاى مسلح, وزارتخانه ها, كارگاهها,دانشگاهها و مدارس, وسايل حمل و نقل و غيره و غيره.
اينان هريك به گونه اى ميتوانند و ميبايد دراين حركت همگانى سهيم گردند و نقش ويژه خود را بگزارند .
اين كار با سهل انگارى و كم همتى به سرانجام خود نمى رسد.از برترين شيوه ها و فنى ترين و هنرىترين ابزارها بايد بهره گرفته شود.
نمايش نماز جماعت مهجورى با جمع معدودى آنهم از فرسودگان بى نشاط,ترويج نماز جماعت نيست, همچنانكه پخش صداى اذان از رسانه هاى صوت و تصوير كافى نيست.
جوانهاى ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر كشور تشكيل ميدهند, مردم زيادى از آنان كه فيلمهاى سينمائى در گزارش واقعيتهاى زندگى آنان ساخته ميشود, اهل نماز و نياز و تهجدند , حنجره هاى بسيارى از روى ايمان و تعبد در هنگام اذان,صدا به اين سرود معنوى بلند ميكنند,گروههاى انبوهى در هنگام نماز از كار روزانه دست كشيده به مسجد رومىآورند, اينها ميتواند در ساختهاى هنرى, چهره ىزيبا و ترغيب كننده ى اين فريضه نجات بخش را به همه نشان دهد.
در دانشگاهها و ديگر مراكز انسانى انبوه, مسجد ميتواند جايگاه امن و صفا باشد و امام جماعت, غمگسارى و راهنمائى و همدلى را دركنار اقامه نماز,درآن مهبط رحمت و هدايت الهى به نمازگزاران هديه كند.
مجامع دانشجوئى ودانش آموزى در آن صورت, جذابترين مركز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند يافت و پايگاه تقوا , پايگاه فعاليت جوانان خواهد شد.
به مديران آموزش و پرورش و علوم يادآورى ميكنم كه سهم مسجدسازى و مسجدپردازى بايد در اعتبارات فعاليتهاى فوق برنامه,در رديف اول و بيش از سهم ديگر بخشهاى اين سرفصل باشد.
هجرت هفتگى روحانيون مستقردرمراكز نظامى و غيره, به روستاهاى همسايه اين مراكز از توصيه هاى پيشين من است كه برآن تاكيد ميورزم, همچنين فراهم ساختن فضاى مادىو معنوى براى اقامه نماز در بوستانها و گردشگاهها و نمايشگاهها و امثال آن.
امامان محترم جماعت اگر خود براثر كهولت و غيره نمى توانند وظيفه رابطه و انس و راهنمائى را براى نمازگزاران بويژه جوانان فراهم كنند, در كنار خود فضلاى جوان و پرنشاط رابه كارگيرند و آنان را در كار با خود شريك سازند.
نمازهاىجمعه بايد پايگاه جذب و نصيحت و تعليم باشد.
امامان محترم جمعه با كمك برگزاركنندگان مراسم نماز, همه سعى خود را دراين جهت مبذول دارند.
خدارا سپاس كه محيط عمومى كشور,محيط ذكر و نماز و معنويت است و خدارا سپاس كه خيل عظيمى از مردم ما بويژه جوانان با نماز و نياز, پيوندى روحى و عاطفى و عقلانى دارند.
ليكن اين همه بايد گامهاى نهائى شمرده نشود و بيش از گذشته تلاش عالمانه ومدبرانه و نازك انديشانه دراين رويكرد به كار رود.
لازم ميدانم از همه كسانى كه اين راه را دلسوزانه گشوده و پيموده و براى آينده ى آن برنامه ريزى كرده اند صميمانه سپاسگزارى كنم, بويژه از روحانى پرهيزگار و پارسا و پرانگيزه جناب حجه الاسلام قرائتى كه حقا دراين كار برگردن همه ما حقى بزرگ دارند.
رحمت خدا و توجه حضرت بقيه الله ارواحنافداه را براى ايشان و همگان مسئلت ميكنم.


والسلام عليكم و رحمه الله
سيد على خامنه اى
15 / 6 / 80

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved