شهید آوینی

 

 علیرضا قزوه: نویسنده و شاعر مذهبی معاصر

ای یكه‌سوار شرف، ای مردتر از مرد!
بالایی من! روح تو در خاك چه می‌كرد؟

می‌گفت برو، عشق چنین گفت كه بشتاب
می‌گفت بمان، عقل چنین گفت كه برگرد

دیروز یكی بودیم با هم، ولی امروز
تو نورتر از نوری و من گرد تر از گرد

یك روز اگر از من و عشق تو بپرسند
پیغمبرتان كیست، بگو درد، بگو درد

ای سرخ‌تر از سرخ! بخوان سبزتر از سبز
آن سوی، درختان همه زردند، همه زرد

ای دست و زبان شهدا، هیچ زبانی
چون حنجره‌ات داغ مرا تازه نمی‌كرد

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo