ویژه نامه

بس کن رباب!

بس کن رباب! پشت زمین و زمان شکست
با ناله‌های تو، دلِ هفت‌آسمان شکست

بس کن در آسمان، دلِ دیدن نمانده است
در هیچ ذره تابِ شنیدن نمانده است

به گوش می‌رسد این مرثیه ز مَشک عمو

به گوش می‌رسد این مرثیه ز مَشک عمو
غم رقیّه دلی پاره پاره می‌خواهد

سه ساله زیور خود باز کرد از کرمش
همین که دید کسی گوشواره می‌خواهد

 

عمه بیا گمشده پیدا شده

عمه بیا گمشده پیدا شده
کنج خرابه شب یلدا شده
آمده بابا از پی دختر
الله اکبر الله اکبر

X