مجله سوره ویژه نامه داستان تابستان 1369

شماره مطلب:
2584

مجله سوره ویژه نامه داستان تابستان 1369

اول، روی نیاز به سوی بزرگان قوم آوردیم تا در اطراف غزلسرایی حضرت «روح الله»، مضامین و حال و هوای اشعار آن بزرگ، شرحی بنگارند اما توفیق حاصل نشد؛ آخر پیران را آن همه حزم و حلم هست که از عاقبت کار بیندیشند ...

ما کجا و «روح الله» کجا؟ او را همین بس که موسوم است به اسم «روح الله» و در آن مقام که اوست، میان اسم و مسمّی غیریّتی نیست.

 

پیوست حجم
69.00.dastan.pdf 5.99 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X