مجله سوره شماره یازدهم

شماره مطلب:
2582

مجله سوره شماره یازدهم

مسیر حرکت سینمای کشور و منظر حرکت آن هرگز نباید در جشنواره های جهانی معین شود.

نظام فکری ما کاملاً متمایز است و غرب اگر فرصتی بیابد که ما را در سیستم خود معنا کند، مسلماً از آن استقبال خواهد کرد.

اصلاً معلوم نیست که هر چه از مقبولیت بیشتر برخوردار باشد، به حقیقت هم نزدیک تر باشد.

پیوست حجم
68.11.pdf 7.02 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X