مجله سوره شماره هفتم دوره پنجم

شماره مطلب:
2675

مجله سوره شماره هفتم دوره پنجم

شهروند مطیع کسی است که وجود فردی اش مستحیل در جامعه ای است که پیرامون او وجود دارد.

دهکده جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم.

مردم چیزی می خواستند که هرگز با عقل حاکم بر دنیای جدید جور درنمی آمد: حکومت اسلامی.

 

پیوست حجم
72.07.pdf 5.4 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X