مجله سوره شماره هشتم دوره پنجم

شماره مطلب:
2677

مجله سوره شماره هشتم دوره پنجم

اصولاً تحقیق در حقیقت علم جدید آسان نیست و تفکر در این باب تازه آغاز شده است.

مشکل این است که علم جدید با اینکه علم دنیاست به علم بودن راضی نیست.

علم جدید که علم قدرت است با روی کردن بشر به قدرت پدید آمده است.

 

 

پیوست حجم
72.08.pdf 6.12 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X