مجله سوره شماره ششم دوره پنجم

شماره مطلب:
2674

مجله سوره شماره ششم دوره پنجم

چیست آن نیرویی که تو را بر سنگینیها و ماندنها و دلبستگیها غلبه داده است و بر آن جاذبه دنیایی که به سوی پایین می کشاند فائق آورده و غل و زنجیز از دست و پای اراده ات گشوده ...

چیست آن ندای درونی که آنها را به صحنه نبرد خوانده است؟

شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است.

 

پیوست حجم
72.06.pdf 5.5 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X