مجله سوره شماره سوم دوره دوم

شماره مطلب:
2592

مجله سوره شماره سوم دوره دوم

حضرت امام (ره) انسانی از زمره دیگر انسانها نبود و در میان بزرگان تاریخ نیز افرادی چون او بسیار نیستند...

حیات انسان در این سیاره کوچک که سفینه ای آسمانی بر پهنه اقیانوس بیکران فضای اثیری است، تاریخ دیگری نیز دارد که تاریخ حیات باطنی اوست.

تاریخ تمدن ، تاریخ حیات ظاهری انسان است و تاریخ انبیاء، تاریخ حیات باطنی او.

 

پیوست حجم
69.03_0.pdf 5.58 مگابایت
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X